Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice ska göra det möjligt för anhöriga eller familjehemsförälder att koppla av och att uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösarservice kan ges regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Avlösarservice i hemmet innebär att omsorgspersonal tillfälligt övertar närståendes omsorg och vård, så att du som vårdar får möjlighet att koppla av, uträtta ärenden, delta i någon aktivitet eller liknande. Avlösarservicen kan användas vid enstaka tillfällen eller som ett regelbundet återkommande stöd.

Du kan få avlösarservice upp till maximalt 12 timmar per månad utan biståndsbedömning och kostnadsfritt. Ta kontakt med enhetschefen för det område som du bor i för mer information.

Vid behov av ytterligare avlösarservice ansöker du om det som bistånd hos biståndsenheten. Vi tar ut avgift enligt gällande taxa för avlösarservice som överstiger 12 timmar per månad.

Så ansöker du om stöd

Sidan publicerades 23 juni 2021