Walk of Fame ceremoni 2023

Båtar och hamnar

Mönsterås kommuns kust och skärgård har en 15 mil lång kuststräcka, och här finns flera småbåtshamnar och ett flertal öar, kobbar och skär som inbjuder till sol och bad. Mönsteråsviken och Timmernabbenviken leder dig in till tätorternas centrum.

Gästhamnar

För dig som kommer till Mönsterås med båt är gästhamnarna både en viloplats för natten och en bra startpunkt för upptäcktsfärder på land.

Varvet, Nynäs, Mönsterås

Mönsterås Segelklubbs båtvarv på södra sidan i inseglingsviken. Två grund utanför hamnen är markerade med radarreflektorer. Lediga platser markeras med grön skylt.

Service Färskvatten, toalett och dusch, miljöstation, trailerramp, båtkran, mastkran, slip, telefon. Till övrig service i Mönsterås centrum cirka 4 kilometer.

Hamndjup 2-4 meter

Antal gästplatser 20

Förtöjning Bom, ankare, långsides

Hamnvärd Mönsterås segelklubb, tel: 0499-457 35

Lakhamn, Oknö, Mönsterås

Välordnad gästhamn i Mönsterås Båtklubbs hamn på södra sidan av Mönsteråsviken, intill Oknö camping. Insegling i enslinje med fyrar.

Service Färskvatten, toalett och dusch, tvättstuga, el, trailerramp, miljöstation, lekplats, restaurang och café, bangolf, tennisbanor, spa. Till övrig service i Mönsterås centrum cirka 6 kilometer.

Hamndjup 1,5-2,3 meter

Antal gästplatser 18-20 samt 10 reservplatser vid klubbryggor

Förtöjning Boj, bom

Hamnvärd Mönsterås båtklubb, tel: 070-3018225

Timmernabben

Timmernabbens båtsällskaps båthamn. Ligger intill det gamla färjeläget.

Service Färskvatten, toalett och dusch, tvättstuga, el, kiosk, kafé och restaurang, trailerramp, mastkran, livsmedel och buss med mera.

Hamndjup 2,5 meter

Antal gästplatser 5 platser, plus flytbrygga och tillfälligt lediga

Förtöjning Boj, bom

Hamnvärd Timmernabbens båtsällskap, tel: 070-556 24 36

Hyra båtplats

Mönsterås kommun har två småbåtshamnar med säsongsplatser vid hamnen i Mönsterås. Det finns också flera privata småbåtshamnar som drivs av olika båtklubbar i kommunen.

Om du är intresserad av att hyra säsongsplatser vid någon av Mönsterås kommuns småbåtshamnar vid inre hamnen och norra kajen i Mönsterås kontaktar du kommunens tekniska förvaltning. Tekniska förvaltningen.

För båtplatser vid övriga småbåtshamnar kontaktar du respektive båtklubb.

Nya krav 2025

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut om att tillämpa det rådgivande referensvärdet (100 µg tenn/cm2) med start 1 januari 2025. Det innebär att kommunen kommer kontrollera att inga båtar med för höga nivåer av tenn läggs i.

Bevisbördan faller på båtägaren i det läget att visa att det inte sprids föroreningar från båten. Efter 2024 kommer kommunen inte att ha möjlighet att erbjuda gratis mätning. Då får varje båtägare bekosta analysen själv (mellan 500 – 1 000 kr per båt exklusive protokoll). Det kommer krävas protokoll från båtbottenmätning, saneringsintyg, intyg från tillverkare eller liknande dokumentation. Om inga dokument uppvisas kommer båtägaren förbjudas att sjösätta båten. Kraven ställs tills båtägaren i form av ett beslut med stöd av miljöbalken som är möjligt att överklaga.

För klubbar, föreningar och privatpersoner som arrenderar mark från Mönsterås kommun kommer det krävas att samtliga båtar som ligger vid bryggan kan uppvisa godkända intyg avseende båtbottenfärg för att arrendet ska kunna förnyas.

 Båtplatsavgifter

Priser avser säsongen 15 april till 15 oktober om annat inte anges. (Moms ingår i priset.) I båtplatsavgiften ingår inte el.

Sidan uppdaterad 23 maj 2024