En person skriver i en anteckningsbok med en dator framför sig

Distansutbildning på komvux

På komvux i Mönsterås genomförs de flesta kurser genom närundervisning i skolans lokaler eller som flexkurser vilket innebär en blandning av när- och distansstudier.

Flexkurs

Att studera på en flexkurs innebär en blandning av när-och distansstudier. Eleverna och läraren har kontakt genom schemalagd närundervisning i skolans lokaler och via dator.

Distanskurs med NTI

Att studera på distans innebär att du studerar på egen hand och har kontakt med lärare via dator. Vissa träffar kan behöva ske i skolans lokaler. Vi har ett samarbete med NTI. Det innebär att du använder deras plattform när du läser distanskurser hos oss. Distanskurs via NTI beviljas endast i undantagsfall.

Frågor och ansök till flex- eller distanskurs

Har du frågor eller vill söka till våra flex- eller distanskurser kontaktar du studie- och yrkesvägledaren på komvux. Du får då information om du har rätt och möjlighet att studera en sådan kurs samt hur ansökan går till. I ansökan behöver du skicka med betyg från tidigare studier.

Om du inte antas till en kurs

Vi prioriterar elever som är i störst behov av utbildning och därför kan det ibland bli avslag, ett nej när du söker en kurs.

Sidan granskad 4 maj 2023