Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Separation och skilsmässa

Om du och in partner har bestämt er för att separera kan socialtjänsten ge er rådgivning och stöd. Vi har också en stödgrupp för barn som behöver någon att prata med när föräldrarna ska separera.

Samarbetssamtal för barnets bästa

Familjerätten hjälper till om ni har barn tillsammans och behöver stöd för att komma överens om vårdnad, boende eller umgänge.

Om ni som föräldrar har svårt att enas kan ni få hjälp genom ett samarbetssamtal, istället för att gå till domstol. I samtalet får ni stöd i att komma överens kring frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning. Målet är att ni som föräldrar ska hitta former för att kunna samarbeta om ert barn. Det är barnets bästa och behov som är i fokus för samtalen.

Samarbetssamtal är frivilliga, kostnadsfria och dokumenteras inte.

Stödgrupp för barn

Barn och ungdomar har ofta lätt att ta på sig skulden vid en skilsmässa. Hos barn- och ungdomsenheten kan ni få stöd. Vi har bland annat en stödgrupp för barn som har föräldrar som genomgår eller har genomgått en separation. Gruppen heter Barn i skilda världar (BIS).

Till mer information om anhöriggruppen barn i skilda världar

Sidan publicerades 22 juni 2021