Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2013 » Stolpen 2 och 3 m.fl. (Ica Supermarket)

Detaljplan för Stolpen 2 och 3 m.fl.

Planområdet inbegriper korsningen Drakenäsvägen/Södra Vägen och fastigheterna Stolpen 2 och 3 nordväst om korsningen. Planområdet är ca 30.600 m2 stort. Stolpen 2 och 3 ägs av två privata fastighetsägare. Övrig mark inom planområdet ägs av kommunen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en flexibel byggrätt för handel, kontor och hantverk. Syftet är även att möjliggöra för en säker trafikmiljö med en cirkulationsplats för bättre trafikflöde och säkra övergångar för gående och cyklister.

Planen vann laga kraft 2013-10-23 För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger.

ÖK
Senast kontrollerad: 2013-12-20.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier