Miljöstipendier

Mönsterås kommun delar ut två miljöstipendier varje år. Stipendierna ska främja insatser för miljön och ge uppskattning och uppmärksamhet till den som aktivt verkar för en god miljö i Mönsterås kommun. Stipendierna kan tilldelas en person eller en grupp.

Stipendier för miljöprojekt

Stipendier för projekt ska stödja och uppmuntra personer, föreningar, organisationer och företag som är verksamma i kommunen till en fortsatt positiv utveckling för en bättre miljö. Miljöprojektet ska ha inriktning mot hållbar utveckling, biologisk mångfald eller något annat av de nationella miljömålen. I ansökan ska det  finnas en projektbeskrivning, uppgifter om kostnader och en ansvarig.

Stipendier för en förtjänstfull miljöinsats

Miljöpriset delas ut till person eller grupp som har gjort insatser för miljön i Mönsterås kommun. Priset är avsett att visa uppskattning samt stödja och uppmuntra ett aktivt engagemang för en miljömässigt hållbar utveckling i kommunen. Känner du någon som gjort något riktigt bra för miljön? Då kan du lämna förslag på en kandidat som ska få Mönsterås kommuns stipendium för en förtjänstfull miljöinsats. Lämna ditt förslag till kandidat med en motivering och en kort beskrivning av miljöinsatsen.

Lämna förslag eller ansök

Ansökningar och förslag ska lämnas till kommunens miljö- och byggnadsnämnd senast den 1 november varje år.

Till stadgar för miljöstipendium

Sidan publicerades 22 juni 2021