A till Ö

Listan är sorterad i alfabetisk ordning. Klicka på en av bokstäverna nedan för att komma till de föreningar vars namn börjar med den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

A

A till Ö

Adoption

Aktiviteter för nyanlända

Aktivitetsparken

Aktivitetsskåp

Aktuell fiberutbyggnad

Akut hjälp och stöd

Algblomning

Alkohol

Allemansrätten

Alsteråskolan, Ålem

Anhöriga och frivilliga

Anhörigbidrag, anhöriganställning

Anhörigstöd

Anmälan, rapportering

Annan åtgärd

Anpassade grundskolan

Anslagstavla

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Ansök, gör förändringar eller säg upp plats

Använda en byggnad för något annat

Arbete och praktik för ungdomar

Arbetsmarknadsinsatser

Arkiv och släktforskning

Arrangemang och aktiviteter

Att gifta sig

Att komma till Sverige från Ukraina

Att olovligen ta kommunens mark i anspråk

Att vara anhörig som barn

Attefallshus

Attefallstillbyggnad

Avfall

Avfall och återvinning

Avfall till deponi

Avfallsanläggning

Avgifter för bygglov

Avgifter för fiber

Avgifter för hallar och idrottsanläggningar

Avgifter för hemsjukvård och rehab

Avgifter för insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Avgifter för kommunalt vatten och avlopp

Avgifter för tillstånd och tillsyn från räddningstjänsten

Avgifter för äldreomsorgen

Avgifter och abonnemang för renhållning

Avgifter och regler

Avgifter och regler för kulturskolan

Avgifter och regler, abonnemang för renhållning

Avgifter på biblioteket

Avlastning, avlösarservice

Avlösarservice i hemmet

B

Badplatser

Badvattenprover

Barn som far illa, orosanmälan

Barn- och ungdomskultur

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barnahus

Barns rättigheter

Begravning av sällskapsdjur och häst

Begravning och avskedsceremoni

Behandling av personuppgifter

Bekämpningsmedel

Besöksrutiner för besök på särskilda boenden

Betyg och bedömning i grundskolan

Betyg och examen från komvux

Bevattningsförbud

Bibliotek

Bidrag för reparation

Bidrag för återställning

Bidrag till lovaktiviteter

Bilen

Biografer, film

Blanka ängars förskola

Bli ledsagare, kontaktperson, familjehem, god man

Blomlådor på gatumark

Bo, bygga och miljö

Boende för barn och ungdomar

Boende för vuxna

Boendemiljö, buller och luftkvalitet

Boendestöd

Boka idrottsanläggning

Boka och säg upp plats på kulturskolan

Bolag

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadstillsyn

Bostäder och tomter

Brandskydd, sotning

Brandskydd, ändring som påverkar

Bredband och fiber

Brottsförebyggande arbete

Budget

Budget- och skuldrådgivning

Buller

Buskar och växtlighet vid korsningar

Butik Hjulet

Bygga nytt, ändra eller riva

Bygglovsguide

Båtar och hamnar

Båten och hamnen

C

Carport

Certifiering som Utmärkt förening

Cisterner

D

Daglig verksamhet

Dagvatten

Dagverksamhet, träffpunkter

Demens

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Detaljplaner som fått laga kraft

Dialog och synpunkter

Diarium, arkiv och sekretess

Digitala guidningar

Digitala plattformar och appar i förskola och skola

Dina rättigheter

Distansutbildning på komvux

Djur och lantbruk

Djur som inte är sällskapsdjur

Djurhållning och lantbruk

Dricksvattenkiosk

Dricksvattenkiosk

Driftinformation och planerade arbeten

Dödsboanmälan

Dödsfall och begravning

E

Efter valdagen

Eget avlopp

Eget vatten och avlopp

Ekonomi och budget

Ekonomi, socialbidrag

Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Elda trädgårdsavfall och ris

Eldningsförbud

Eldstad

Elevhälsa och stöd

En vecka fri från våld

En- eller tvåbostadshus

Energi och uppvärmning

Energianvändning

Energiråd till företag

Enskilda vägar

Entreprenörskap i skolan, ung företagsamhet

Evenemangsbidrag

Evenemangskalender

Evenemangskalendern

Exempelritningar för bygglov

F

Faderskap, föräldraskap

Fakturor från kommunen

Familj, barn och ungdom

Familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj

Familjerådgivning

Farligt avfall

Fasadändring

Fastighetsbestånd

Fastighetsregister

Felanmälan

Felparkeringsavgifter

Feriepraktik

Fiber på landsbygden, byanät

Fiske

Fixartjänst, praktisk hjälp

Fliseryds förskola

Fliseryds skola, Fliseryd

Flytt, ändrat behov

Folkhälsoarbete

Folkhälsoråd

Folkhälsostipendium

Folköl

Fordon och transporter

Fotboll

Fotbollsplaner och idrottsplatser

Friluftsliv och utomhusaktiviteter

Frisökning, studera på annan ort

Fritids och fritidshem

Fritids och fritidshem

Fritidsgårdar

Fritidshem, Fliseryds skola

Fritidshem, Krungårdsskolan

Fritidshem, Ljungnässkolan

Fritidshem, Mölstadskolan

Fritidshem, Skytteanska skolan och Alsteråskolan

Fritidshem, Tillingeskolan

Fritidshus

Frågor och svar

Frågor och svar för dig som vill vikariera i sommar

Frågor och svar med anledning av angreppet på Ukraina

Frågor och svar om föroreningar vid Kushagsslätten/Muddern i Mönsterås

Fukt och mögel

Funktionsnedsättning

Fyrverkerier

Fyrverkerier

Fälla träd

Fälla träd

För dig som arrangör

För flerfamiljshus och hyresfastigheter

För företag

För medarbetare

För medverkande arrangörer på hållbarhetsveckan

För politiker

För villaägare

Föreningar, föreningsliv

Föreningsbidrag, stöd

Föreningslån av utrustning

Föreningspolicy

Föreningsregister

Förenklad delgivning

Företagsregister

Förhandsbesked utanför detaljplanerat område

Förorenade områden

Förorenat grundvatten i Korpemåla

Förorening i mark eller vatten

Föroreningar av PFAS vid Ramsås

Föroreningar vid Kushagsslätten/Muddern i Mönsterås

Förråd

Förskola och barnomsorg

Förskolan Blomman

Förskolan Busfröet

Förskolan Eken

Förskolan Galaxen

Förskolan Lammet

Förskolan Loket

Förskolan Skutan

Förskolan Solhem

Förskolor

Försäkringar för barn och unga

Förtidsröstningslokaler, öppettider

Förvaltningar

Föräldrakooperativet Ettan

Föräldrastöd, kurser

G

Garage

Gatubelysning

Gatupratare, reklamskyltar och affischer

God man, förvaltare, förmyndare

Golf

Grafisk profil

Grannars möjlighet att påverka

Grannsamverkan

Grundläggande och gymnasial komvux

Grundskola

Grundskolor

Grundvatten

Grundvatten

Gräva och schakta

Gymnasium

Gäddans dag

Gäststuga

Gödsel

H

Hallar och idrottsanläggningar

Handboll

Handläggningsprocessen

Hedersrelaterat våld

Hemberedskap

Hemlöshet

Hemsjukvård

Hemtjänst

Hiss, installera eller ändra

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet

Hjälp vid röstning

Hjälpmedel

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjärtstartare

Hundar och katter

Hur fungerar en kommun?

Hur går det till att fatta beslut?

Husdjur

Hushållet

Hygienisk verksamhet

Hållbarhetsvecka

Hälso- och sjukvård, rehabilitering

Hälsoskydd

Här får du information vid kris

I

Idrott, motion och friluftsliv

Idrottspris

Idrottsskola

Inackordering, reseersättning

Individuell plan

Industri- och handelstomter

Information på flera språk

Information till dig som skriver intyg

Information till fastighetsägare som ger sitt medgivande

Informationspåverkan

Inköp, regler och policy

Invandring och integration

Invasiva växter

J

Jobb och företagande

Jobb, praktik och arbetsmarknadsinsatser

Juridisk hjälp

K

Kartläggning och validering

Kartor

Kartor, mätning

Kartprodukter

Kemikalier

Kemikalier i barns vardag

Klimat, miljö och hållbarhet

Klättring

Koloniområden

Kommun och politik

Kommunalskatt

Kommunalt avlopp

Kommunalt dricksvatten

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunarkiv

Kommunarkiv

Kommunen som arbetsgivare

Kommunens organisation

Kommunfakta

Kommunfullmäktige

Kommunhusets öppettider

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens personalutskott

Komplementbostadshus

Komvux som anpassad utbildning

Konst

Konstruktion och planlösning, ändra

Konsumentvägledning

Kontakt

Kontaktperson

Kontaktpolitiker

Korttidsboende, växelboende

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Kris och beredskap

Kristeam

Krungårdsskolan, Blomstermåla

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur, sevärdheter

Kulturhistoria, kulturarv

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kulturpris

Kulturskola

Kurser och grupper på kulturskolan

Kärnenergiberedskap

Köldmedier

L

Lediga jobb

Lediga lokaler

Lediga tomter

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Ledsagarservice

Lekplatser

Lekplatser

Leverantörsfaktura

Livsmedel

Livsmedelsanläggning

Ljungnässkolan, Mönsterås

Lokalhistoria

Lotteri

Lotteri

Lovaktiviteter

LSS, stöd och service

Luften utomhus

Lägg in eller ändra schema

Lägga till evenemang i kalendern

Lämna anbud

Läsårstider och ledigheter

M

Magnetfält

Mark och lokaler

Markanvisning

Markupplåtelse

Markupplåtelse

Mat i särskilt boende

Mat, lunch i förskola

Mat, lunch i grundskola

Mat, matleverans

Matavfall

Matavfall

Medarbetarintervju Amanda Fridolfsson

Medarbetarintervju Robin Persson

Medarbetarintervju Somphot Wongphat

Medborgarförslag

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

MHFA, kursen Första hjälpen till psykisk hälsa

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljöfarlig verksamhet

Miljöpris och miljöstipendium

Missbruk

Modersmålsundervisning, hemspråk

Motionsspår

Mountainbike

Mur och plank

Musik, scenkonst

Människohandel, sex mot ersättning

Mättjänster

Mölstadskolan, Mönsterås

Mönsterås Utvecklings AB

Möten och protokoll

Mötesplatser

N

Namnsättning av gator, adresser

Nationaldagsfirande

Naturvård

Naturvårdsgallring

Naturvårdsprojekt

Nybyggnad av takkupa (Attefall)

Nyheter

Nämnder

När barn eller unga misstänks för brott

När dricksvatten måste kokas

När du har särskilda behov som barn

När vi tar vattenprover hos dig

Näringslivskalender

Näringslivsråd

Närvaro i skolan

Nätverk och samarbeten

O

Offentlig handling

Oknö naturförskola

Om chattboten Kai

Om du inte är nöjd

Om kakor

Om webbplatsen

Omsorg och stöd

Ovårdade tomter

P

Parker och grönområden

Parkering

Parkering

Parkeringstillstånd

Parkskolan, Mönsterås

Patientförsäkring

Pedagogisk omsorg

Pensionärsråd

Personlig assistent

Personligt ombud

Planerade upphandlingar

Planprocessen

Politik och demokrati

Praktik och exjobb för studenter

Press- och informationsmaterial

Pressmeddelanden

Projekt Rena båtbottnar

Projekt- och företagsstöd

Protokoll

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från folkhälsorådet

Protokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden

Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll från pensionärsrådet

Protokoll från personalutskottet

Protokoll från socialnämnden

Protokoll från tillgänglighetsrådet

Protokoll från valberedningen

Protokoll från valnämnden

Psykisk funktionsnedsättning

Pulkabackar

Pågående detaljplaner

Pågående upphandlingar

Q

R

Radon

Receptfria läkemedel

Regler och styrande dokument

Rehabilitering

Resor, transporter

Retroaktiv avgiftskontroll

Revisorer

Ridning

Riva byggnad

Råd och stöd, förebyggande arbete

Rådgivande organ

Rådgivning

Rådgivning och tips

Räddningstjänst

Rättslig grund

Rösta på valdagen, vallokaler

Röstkort

S

Samlingslokaler

Sammanträdestider

Seniorlägenheter

Separation och skilsmässa

Service- och kvalitetsarbete

SFI, Svenska för invandrare

Simhall, badhus

SIP (samordnad individuell plan)

SIP (samordnad individuell plan), utskrivningsplanering

Sjuk- och frånvaroanmälan i grundskola

Sjuk- och frånvaroanmälan till förskolan och fritids

Sjöar och vattendrag

Skadedjur och ohyra

Skidåkning

Skogsbruk

Skolskjuts

Skridskoåkning

Skyddsrum

Skyfall, översvämning

Skyltar

Skytteanska skolan, Ålem

Skärmtak

Slam och latrin

Slam- och latrintömning på eget avlopp

Släkt- och hembygdsforskning

Smak och lukt på dricksvattnet

Sms-avisering

Snöröjning och sandning

Sociala medier

Sociala samfonden

Socialjour

Socialnämnden

Solceller

Solgården, dagverksamhet

Sommarföretag

Sommarvikariat

Sophämtning

Spara vatten

Specialskola

Spontanansökan

Sport, idrott och motion

Sportlovsaktiviteter

Språkpraktik

Starta företag

Starta och driva företag

Startsida

Stiftelsen NJ och Anna Nilssons minne

Stiftelsen Skytteanska donationsfonden

Stiftelser och fonder

Stipendier och priser

Strandskydd

Strömavbrott, elavbrott

Städning och sandupptagning

Ställa frågor

Ställplatser

Stängningsdagar

Stöd till barn och ungdom

Stöd till fritidsföreningar

Stöd till föräldrar

Stöd till kulturföreningar

Stöd till övriga föreningar

Stöd- och krisjourer

Störande lukter

Subventionerade resor

Svartbygge, olovligt byggande

Syn- och hörselnedsättning

Synpunkter och klagomål

Så ansöker du om stöd

Så ansöker du om stöd

Så ansöker du om stöd

Så arbetar vi med

Så fungerar integrationsenheten

Så går en utredning till för barn och unga

Särskilt boende, äldreomsorg

T

Tandvård

Taxa för hantering av skrotbilar

Taxa och vite för grävtillstånd i allmän mark

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för äldreomsorgen

Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskydd

Telefon- och e-postlista

Temperatur och drag

Tillbyggnad

Tillfälliga åtgärder

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsråd

Tillingeskolan, Timmernabben

Tillstånd, regler och tillsyn

Timvikariat, extrapersonal

Titta på kommunfullmäktige

Tobak

Tomgångskörning

Tomträtter

Torg och allmänna platser

Torghandel

Trafik, resor och gator

Trafik, resor och utemiljö

Trafikregler och säkerhet

Trygg och säker

Trygghetslarm

Trygghetspunkter

Träbyggnadspris

Turistbyrå

Tätortsnära skog

U

Ung utan gymnasieutbildning

Upphandling och inköp

Uppleva och göra

Utbildning och barnomsorg

Utegym

V

Val 2024

Val av skola, anvisad plats

Valnämnden

Valresultat, mandatfördelning

Vandringsleder, strövområden

Vatten och avlopp

Vattendirektiv

Vattenförsörjning och avlopp, installera eller ändra

Vattenmätare

Vattenprover på eget dricksvatten

Vattenskyddsområde

Vattentjänstplan

Vedeldning

Ventilation

Ventilation, installera eller ändra

Vi stöttar dig in i jobbet

Vilda djur, skyddsjakt

Villapumpstation

Vindkraft

Visselblåsarfunktion

Vuxenutbildning

Våld i nära relation

Våld i nära relation

Våld och hot

Vårdnad, boende, umgänge

Välja tjänster i fibernätet

Värmepump

W

Walk of fame

Webbplatskarta

X

Y

Yrkesutbildning på komvux

Z

Å

Årsredovisning

Återbruk

Återvinn julen

Återvinningsstationer

Ä

Äldre

Ändra marknivå

Ö

Öppna förskolan Regnbågen

Överklaga beslut

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Överlåta bidrag

Översiktsplan

Översiktsplan och detaljplaner

Sidan publicerades 28 juni 2021