Hälsofrämjande arbete i förskola och skola

I Mönsterås kommun arbetar alla förskolor och grundskolor hälsofrämjande för barn och elever. Arbetet ser ut på olika sätt och varje förskola och skola väljer sin egen profil, inriktning eller projekt att arbeta med. På den här sidan kan du läsa om en del av kommunens hälsofrämjande arbete i förskola och skola.

Hälsofrämjande arbete i förskola och skola handlar om att stärka barnets och elevens hälsa så att hen mår bra både på fritiden och i våra verksamheter. Hälsofrämjande arbete kan handla om psykisk och fysisk hälsa och om socialt välbefinnande. Genom ett bra hälsofrämjande arbete skapar vi även trivsel, trygghet och delaktighet hos barnen i deras läromiljöer.

Rörelse

I våra förskolor och skolor skapar vi bra förutsättningar för olika typer av rörelseaktiviteter, som rörelsepauser under lektioner, organiserade rastaktiviteter och utmaningar för elever, klasser och ibland hela skolor.

Rörelse i skolan kan ge bättre koncentrationsförmåga, samtidigt som det är bra för folkhälsan.

Psykisk hälsa

När vi arbetar med barn och elever om psykisk hälsa handlar det till stor det att förebygga ohälsa, men det handlar också om att uppmärksamma och stödja barn och elever som mår dåligt. Genom samtal, lek och att skapa trygga miljöer ger vi barn möjlighet att träna på att prata känslor, uttrycka hur de mår, hantera olika situationer och be om hjälp när det behövs.

Sidan publicerades 28 juni 2024