Närvaro i skolan

Att vara i skolan och ta del av undervisningen är viktigt för att eleven ska nå utbildningens mål. Vi arbetar med något som kallas Närvarotrappan, som ökar elevens närvaro i skolan.

Elever som har mycket frånvaro i skolan kan få sämre skolresultat men det kan också göra att eleven får sömnproblem, känna sig utanför och må dåligt.

Skolan arbetar förebyggande för att öka närvaron i skolan

Skolan arbetar på flera sätt för att främja och stödja elevers närvaro:

  • skapar goda relationer mellan lärare och elever
  • uppmärksammar frånvaro tidigt
  • gör lärandemiljön ännu bättre
  • har tydliga rutiner och följer upp hur eleverna trivs i skolan
  • prioriterar elevens behov, anpassar schema och sätter upp planer för hur eleven tar sig tillbaka till skolan.

Trygghets- och trivselenkät varje år

Att eleven känner sig trygg och accepterad i skolan har en stor betydelse för elevens närvaro. Att bli sedd och vara bra på något i skolan ökar sannolikheten att faktiskt komma dit. Därför gör vi en trygghets- och trivselenkät i skolan varje år.

Närvarotrappa

Lärare registrerar elevers frånvaro i lärplattplattformen IST.  Varje vecka tittar läraren på frånvaron för att snabbt kunna upptäcka både kortare och längre frånvaro.

Sidan uppdaterad 17 juni 2022