Skogsbrand med öppna lågor bland mossa och trädstammar

Besöksrutiner för besök på särskilda boenden

På våra särskilda boenden bor personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre, som kan bli allvarligt sjuka av covid-19. Därför är det viktigt att du som besöker en närstående följer våra besöksrutiner och personalens instruktioner för att minska risken för smittspridning.

  • Om du känner dig sjuk med exempelvis förkylningssymtom, även mycket lindriga, ska du avvakta med att besöka din närstående tills du är frisk.
  • Undvik att vara för många i sällskapet vid besök.
  • Undvik gärna tidpunkter för måltider när det är mer rörelse i huset med boende och personal.
  • Ring på porttelefonen eller avsett telefonnummer vid entrén så kommer personal och möter upp dig.
  • Följ personalens instruktioner för att genomföra besöket på ett säkert sätt. Du kommer att bli instruerad kring hygienrutiner och få hjälp av personal att använda den skyddsutrustning som krävs i våra gemensamma utrymmen. Det finns skyddsutrustning tillgänglig under hela besöket.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit som finns vid entrén innan och efter ditt besök.
  • Personal följer dig till besöksrummet, din närståendes lägenhet eller den plats utomhus där besöket genomförs. Du bör inte vistas i de gemensamma utrymmena på enheten.
  • Behöver du nysa eller hosta ska du göra det i armvecket eller i engångsnäsduk som du sedan kastar i en plastpåse. Tvätta händerna eller använd handsprit varje gång du nyst eller hostat.
  • Tänk på att hålla avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus. Om du inte är fullvaccinerad ska du särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Digitala möten

Kontakta personalen på boendet om du vill boka in ett digitalt möte med din närstående.

Besök vid plexiglasskiva

Det finns även möjlighet att träffas vid en plexiglasskiva i ett anvisat besöksrum. Meddela personalen när du bokar besöket om du vill träffas på detta sätt istället för inne i lägenheten.

Tack för att du följer våra riktlinjer när du besöker oss. Tillsammans hjälps vi åt att minska risken för smitta!

Sidan uppdaterad 28 september 2021