Starta, driva och utveckla företag

Vill du starta eller utveckla ditt företag? Kommunens näringslivsenhet kan hjälpa till med rådgivning och kontakter för dig som exempelvis vill flytta ditt företag till Mönsterås kommun, starta företag eller delta i nätverk.

Mönsterås kommun har regionens bästa företagsklimat enligt Svensk Näringslivs kartläggning bland Sveriges samtliga kommuner. Med företagsklimat menar vi summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren och den företagsamma i samhället.

En förklaring till det goda företagsklimatet är den samverkan mellan kommun och näringsliv, och mellan företagen som äger rum i ett flertal nätverk. Framgångsrika företag är en förutsättning för tillväxt och välstånd. Ledord för näringslivsarbetet är “Företag och kommun i samverkan för tillväxt”.

Här kan du läsa om vilken hjälp du kan få med att förverkliga en idé, starta eller driva företag.

Sidan publicerades 14 juni 2021