Ändra marknivå

När du planerar att ändra marknivån kan du behöva söka marklov. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med.

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan.

Bygglovsrådgivning

Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan kan du boka tid för rådgivning.

Kontrollera var det finns ledningar i marken

Det kan finnas ledningar i marken. Använd webbplatsen Ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda så att du undviker att gräva av något, och för att förenkla markarbeten.

Till Ledningskollen (ledningskollen.se)

Checklista – Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän det är komplett.

Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Här ansöker du

När du har skickat in en komplett ansökan börjar vi handlägga ditt ärende. Gå igenom checklistorna noga för att ta reda på vilka dokument du behöver skicka med. Om din ansökan är fullständig från början får du ett snabbare beslut i ditt ärende.

Komplettera ditt ärende

Om något skulle saknas i din ansökan kommer vi att höra av oss och be dig komplettera. Du använder en särskild e-tjänst för kompletteringar; du kan alltså inte göra kompletteringar i ditt pågående ärende i Mina sidor.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut för marklov:

Ansökan

När ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi börjar med att bedöma om din ansökan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs och att de är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

Beslut

När din ansökan är komplett för att fatta ett marklovsbeslut prövar vi om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter det du ansökt om.

Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Ofta är det handläggaren som fattar beslut om marklov men i vissa ärenden krävs det att samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet. När beslutet är fattat delges dina grannar beslutet och det publiceras i post- och inrikes tidningar. Om ingen överklagar inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft.

Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du får börja!

Startbesked – Du får börja bygga

När du lämnat in eventuella handlingar och ärendet är komplett kommer byggnadsnämnden utfärda ett startbesked.

Tänk på att inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked!

Slutbesked

Ett slutbesked är ett beslut som fattas när du har slutfört det som du har fått lov för, och att det uppfyller alla krav som ställts. När du har fått slutbesked avslutas ärendet hos oss.

Sidan uppdaterad 7 maj 2024