Nybyggnad av takkupa (Attefall)

När du planerar att bygga en eller flera takkupor kan du behöva söka bygglov. Om det inte kräver bygglov kan det ändå krävas en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med.

Det krävs oftast bygglov för att göra en tillbyggnad. Takkupor räknas som en tillbyggnad eftersom de ökar byggnadens volym. Attefallstakkupor är dock undantagna från krav på bygglov.

I de flesta fall krävs det bara att du upprättar ritningar och gör en anmälan till kommunen som sedan lämnar ett startbesked innan du får börja bygga. För att vi ska kunna godkänna din anmälan enligt attefallsreglerna för takkupa gäller följande:

  • takkupan får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
  • efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset
  • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset
  • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
  • takkupa får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • att attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Här kan du läsa mer om processen för tillbyggnad, om du inte använder dig av attefallsreglerna för takkupa

Bygglovsrådgivning

Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan kan du boka tid för rådgivning.

Checklista – det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän det är komplett.

Om du känner dig osäker kan det vara en bra idé att anlita en sakkunnig, exempelvis en arkitekt. Då blir handlingarna korrekta från början och du får en snabbare och smidigare handläggning.

Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Här ansöker du

När du har skickat in en komplett anmälan börjar vi handlägga ditt ärende. Gå igenom checklistorna noga för att ta reda på vilka dokument du behöver skicka med. Om din anmälan är fullständig från början får du ett snabbare beslut i ditt ärende.

Komplettera ditt ärende

Om något skulle saknas i din anmälan kommer vi att höra av oss och be dig komplettera. Du använder en särskild e-tjänst för kompletteringar; du kan alltså inte göra kompletteringar i ditt pågående ärende i Mina sidor.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut för anmälningsärenden:

Anmälan

När anmälan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi börjar med att bedöma om din anmälan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

Startbesked – Du får börja bygga

När din anmälan är komplett och uppfyller kriterierna för att vara en bygglovsbefriad åtgärd får du ett startbesked. Tänk på att inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked!

Slutbesked

Ett slutbesked är ett beslut som fattas när du har slutfört det som du har fått lov för, och att det uppfyller alla krav som ställts. När du har fått slutbesked avslutas ärendet hos oss.

Sidan uppdaterad 17 april 2024