Praktik och exjobb för studenter

Om du studerar finns det möjlighet att praktisera eller göra examensjobb i våra kommunala verksamheter.

Vi ser praktik som ett naturligt första steg i karriären och en möjlighet att få in nya framtida medarbetare i kommunen. För oss är det viktigt att praktiken blir givande både för dig och oss. Om du vill skriva en uppsats, kom gärna med förslag på ämnen. Ibland kan vi även ha förslag till områden.

Vill du göra din praktik eller skriva en uppsats i Mönsterås kommun, ring till kommunens växel så kopplas du vidare till rätt avdelning och rätt person.

Praktik för lärarstudenter

Barn- och utbildningsförvaltningen tar regelbundet emot studenter från förskollärar- och lärarutbildningar genom både VFU och VI. Ofta leder en lyckad praktik till en anställning efter studierna.

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och du som student gör VFU-perioder fem veckor i taget, plus fältstudiedagar. Målet är att kunna erbjuda alla studenter en utbildad VFU-lärare som har Linnéuniversitetets handledarutbildning och vi är på god väg.

Som VFU-student deltar du också i VFU-träffar där du får veta mer om Mönsterås kommun, barn- och utbildningsförvaltningen och fördelarna att arbeta på kommunens för-och grundskolor samt Mönsteråsgymnasiet.

VI står för verksamhetsintegrerad utbildning där du som student gör fältstudier två dagar varannan vecka, och en VFU-period på samma skola under ett år. I Mönsterås kommun finns fyra skolor som tar emot VI-studenter: Alsteråskolan, Krungårdsskolan, Ljungnässkolan och Mölstadskolan.

Sidan granskad 20 februari 2024