Information till fastighetsägare som ger sitt medgivande

Ditt medgivande som fastighetsägare är en förutsättning för att bidraget om bostadsanpassning ska kunna beviljas, men du har ingen skyldighet att ge ditt medgivande.

Om du lämnar medgivande:

  • godkänner du anpassningen
  • avsäger du dig krav på att hyresgästen behöver betala för att återställa bostaden
  • avsäger du dig krav på att bostadsrätts-/äganderättsinnehavaren behöver betala för att återställa gemensamma ytor som påverkats av bostadsanpassningen
  • kan du som hyresvärd/bostadsrättsförening ansöka om återställningsbidrag när den boende inte längre bor kvar

Läs mer om återställningsbidrag

Sidan publicerades 14 december 2023