Tillgänglighetsredogörelse

Mönsterås kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda denna webbplatsen.

Här beskriver vi hur monsteras.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vår målsättning är att webbplatsen ska vara förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. I avsnittet innehåll som inte är tillgängligt beskriver vi de brister vi är medvetna om.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från monsteras.se i något annat format än det som webbplatsen erbjuder så kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till “Myndigheten för digital förvaltning”

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

De brister vi är medvetna om för dig som använder skärmläsare och uppläsning är följande:

 • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Vissa pdf-filer är inskannade dokument.
 • Vissa bilder på webbplatsen saknar alt-text. Vi arbetar löpande med att formulera alt-texterna korrekt. Det kan finnas alt-texter som inte är korrekt formulerade.
 • Vissa ikoner och knappar saknar information vad de är och hur de fungerar.
 • Det finns sidor på webbplatsen som inte har en logisk rubrikstruktur.

Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten på webbplatsen och vår ambition är att åtgärda de tekniska bristerna under 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Mönsterås kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Pdf-filer

Det finns otillgängliga pdf-filer på webbplatsen. Vi bedömer att det vore oskäligt betungande att göra alla pdf-filer tillgängliga med våra begränsade resurser.

De pdf-filer vi är medvetna om som inte är tillgänglighetsanpassade är:

 • Informationsblad om hemtjänsten (LOV) samt tillhörande bilagor och blanketter
 • Avfallsplan och avfallsföreskrifter
 • Vissa reglementen och delegationsordningar
 • Taxor
 • Rapporter om föroreningar på Muddern/Kushagsslätten
 • Planhandlingar för detaljplaner
 • Försäkringsbesked för kollektiv olycksfallsförsäkring

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Dokument publicerade före 23 september 2019 som inte behöver tillgänglighetsanpassas då de inte används för ett administrativt ändamål.

Hur vi testat webbplatsen

VI har gjort en självskattning (intern testning) av monsteras.se.

Senaste bedömningen gjordes i juni 2021, när den nya webbplatsen lanserades.

Sidan uppdaterad 23 november 2023