Bidrag för reparation av bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag, och för besiktning och visst annat underhåll.

Du kan få ersättning för att laga vissa av de anpassningar som du tidigare fått bidrag för. Du kan också få ersättning för service och besiktning av hissinstallationer.

Vi ger oftast bidrag för att reparera tekniskt avancerade anpassningar, till exempel hiss och spisvakt. Det går inte att få bidrag för normalt underhåll av bostaden. Detta gäller även vissa saker som tidigare installerats som en anpassning, till exempel blandare eller inbyggnadsugn.

Ersättning för reparationer, service eller besiktning betalas inte ut till fastighetsägare.

Du kan få bidrag när:

  • anpassningen har gått sönder och måste fungera för att uppfylla dina behov
  • installationer eller inredningar är så komplicerade att service, reparation och besiktning behöver skötas i särskild ordning. Till exempel dörrautomatik, trapphissar, spisvakter, höj- och sänkbar köksinredning
  • inredning eller anordningar har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen eller hjälpmedel.

Beställ gärna reparationer av samma företag som installerade eller utförde anpassningen. Det kan finnas garantitid eller reklamationsmöjligheter som ska användas

Service och besiktning

Service och besiktning av trapphissar och lyftanordningar ingår i serviceavtalet som vi på kommunen gör med företaget som genomför installationen.

Sidan publicerades 14 december 2023