Sms-avisering

Vi använder oss bland annat av sms-avisering för att nå ut med information till dig vid till exempel planerade avbrott eller störningar. Det innebär att du får sms om de störningar som påverkar dig i din vardag utifrån var du bor och vilka kommunala tjänster du har, till exempel vatten och avlopp eller fiber.

Sms-verktyget hämtar mobilnummer från en databas. Du som är skriven på en adress och har ditt mobilabonnemang registrerat på samma adress får automatiskt våra sms. I vissa fall kan sms också skickas till fasta telefoner, som i så fall blir automatiskt uppläst när du svarar.

Sidan granskad 25 mars 2022