Om du flyttar eller inte längre behöver din bostadsanpassning

Här kan du läsa mer om möjligheten till bostadsanpassning om du byter bostad, om hur din bostadsanpassning kan komma någon annan till nytta om du inte behöver den och om möjligheten för din fastighetsägare eller hyresvärd att söka bidrag för återställning.

Om du byter bostad

Möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag om du flyttar är begränsade. Om du flyttar till en annan bostad bör du i möjligaste mån välja en bostad som inte kräver någon anpassning. Du förväntas välja en bostad som fungerar för dig.

Efter ett byte av bostad kan du inte få bostadsanpassningsbidrag för åtgärder som till exempel hiss eller annat som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Bland frågor och svar hittar du mer information om flytt

Om du inte längre behöver din bostadsanpassning

Om du inte längre behöver din bostadsanpassning kan den i vissa fall komma någon annan till nytta genom att vi återanvänder den. Det gäller ramper, dörrautomatik och hissar.
Ramper, dörrautomatik och hissar kan återanvändas men bara om du och kommunen är överens om detta.

Är du inte längre i behov av den ramp, dörrautomatik eller hiss som du tidigare fått med stöd av bostadsanpassningsbidrag, ska du kontakta handläggaren och fråga om kommunen vill överta anordningen. I så fall bekostar kommunen hämtning och återställning av bostaden.

Återställningsbidrag

Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt kan din fastighetsägare eller hyresvärd söka bidrag för att återställa en bostad eller fastighet när anpassningar som gjorts inte längre behövs.

Till mer information om återställningsbidrag

Sidan publicerades 14 december 2023