Konstruktion och planlösning, ändra

När du planerar att ändra en byggnads bärande konstruktion behöver du göra en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med.

En åtgärd som inte kräver bygglov kan vara anmälningspliktig. Exempel på en sådan åtgärd är ändring av en byggnads konstruktion.

Du får inte börja bygga förrän du har gjort en bygganmälan och fått ett startbesked. Innan du börjar använda byggnaden igen behöver du även ha fått ett slutbesked.

Bygglovsrådgivning

Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan kan du boka tid för rådgivning.

Checklista – Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän det är komplett.

Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Här anmäler du

När du har skickat in en komplett anmälan börjar vi handlägga ditt ärende. Gå igenom checklistorna noga för att ta reda på vilka dokument du behöver skicka med. Om din anmälan är fullständig från början får du ett snabbare beslut i ditt ärende.

Komplettera ditt ärende

Om något skulle saknas i din ansökan kommer vi att höra av oss och be dig komplettera. Du använder en särskild e-tjänst för kompletteringar; du kan alltså inte göra kompletteringar i ditt pågående ärende i Mina sidor.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut för anmälningsärenden:

Anmälan

När anmälan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi börjar med att bedöma om din anmälan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs och det är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

Startbesked – Du får börja bygga

När din anmälan är komplett och uppfyller kriterierna för att vara en bygglovsbefriad åtgärd utfärdar byggnadsnämnden ett startbesked. Tänk på att inte påbörja din åtgärd innan du fått ett startbesked

Slutbesked – Du får flytta in

Innan du får börja använda det du byggt eller installerat behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut och godkännande från oss om att det du byggt eller installerat får tas i bruk och användas. När du har fått slutbesked avslutas ärendet hos oss.

Sidan uppdaterad 17 april 2024