Bidrag för återställning efter bostadsanpassning

Du som fastighetsägare eller hyresvärd kan söka bidrag för att återställa en bostad eller fastighet när anpassningar som gjorts inte längre behövs.

Kravet för att kunna få återställningsbidrag beviljat är att anpassningen ska vara till nackdel för andra boende.

Du kan söka bidrag för att återställa bostaden eller utrymmet till samma funktionella nivå som den hade innan anpassningen gjordes. Du behöver motivera varför åtgärden du söker bidrag för är återställning och inte normalt underhåll. Till exempel genom att redovisa bostadens skick i övrigt.

Exempel på återställningar:

  • demontering av hiss
  • demontering av dörrautomatik.

Du får inte bidrag för normalt underhåll eller att återställa utseendet fullt ut.

Till exempel ersätter vi lagning av håltagningar och lokal bättringsmålning. Däremot ersätter vi inte ommålning av hela väggen efter håltagning.

Sidan publicerades 14 december 2023