Vi stöttar dig in i jobbet

För oss är det viktigt att jobbet är en plats full av möjligheter, där du som individ får ta plats och växa i yrkesrollen. Oavsett vilket område du vikarierar inom erbjuder vi dig den utbildning och introduktion du behöver för att du ska känna dig trygg hos oss och med dina arbetsuppgifter.

  • Du får gå bredvid van personal där du får lära dig arbetet och där ni tillsammans går igenom det som är viktig i verksamheten.
  • Du får skriftlig och muntlig information om de regler och lagar som vi följer.
  • Kollegor, chefer och bemanningsenhet finns tillgängliga för frågor och funderingar under hela ditt vikariat. Vi är en liten kommun, gemenskapen är stor och kontaktvägarna korta.
  • Efter avslutat vikariat har du möjlighet att få ett intyg på ditt arbete som du kan använda när du söker annat arbete i framtiden.

För dig som jobbar inom vård och omsorg

I introduktionen för dig som ska jobba inom kommunen omsorg om äldre och funktionsnedsatta

  • får du som nyanställd genomgå webbutbildning, checklista och träffa kommunens sjuksköterskor för att gå igenom viktig information kopplat mot läkemedelshantering.
  • erbjuds du som nyanställd att genomgå brand- och förflyttningsutbildning.
  • bjuds alla semestervikarier in till introduktionsträff innan semestervikariaten drar igång, där du får där träffa kollegor, chefer och andra semestervikarier.

För dig som jobbar inom kost och städ

I introduktionen för dig som ska börja jobba inom kommunens kost och städ

  • får du som nyanställd en introduktion till hur verksamheten fungerar och är uppbyggd, från din chef
  • får du tillgång till checklistor, rutiner och kontaktvägar för respektive verksamhet
  • går du bredvid ordinarie personal i respektive kök eller städområde i början

Sidan granskad 10 januari 2024