Modersmålsundervisning, hemspråk

Mönsterås kommun erbjuder modersmålsundervisning till skolbarn och modersmålsstöd till barn i förskola och förskoleklass som har ett annat modersmål än svenska.

Eleven ska få undervisning i sitt modersmål om minst en av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk utgör dagligt umgängesspråk för eleven. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.

För att modersmålsundervisning ska anordnas måste det finnas minst fem elever som önskar undervisning i samma språk. Det måste också finnas en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller en elev som är adoptivbarn och som har ett annat modersmål än svenska.

Modersmålsundervisning kan anordnas:

  1. som språkval,
  2. som elevens val,
  3. inom ramen för skolans val
  4. utanför timplanebunden tid.

Betyg i ämnet modersmål ger meritvärde inför valet till gymnasiet.

På Skolverkets webbplats kan du läsa om rätt till modersmålsundervisning

Sidan granskad 6 juli 2022