Frågor och svar med anledning av angreppet på Ukraina

Här samlar vi frågor och svar med anledning av angreppet på Ukraina. Frågorna är indelade i olika områden och uppdateras löpande.

Kris och beredskap

Skyddsbehövande och mottagning

För dig som vill hjälpa till

För dig som är orolig eller har barn som är oroliga

Sidan uppdaterad 26 augusti 2022