Attefallshus

När du planerar att bygga ett Attefallshus behöver du göra en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med.

Ett attefallshus är en komplementbyggnad eller komplementbostadshus. En komplementbyggnad är ett garage, förråd, gäststuga eller liknande uthus och får högst uppgå till 30 kvadratmeter. Ett komplementbostadshus innehåller alla funktioner för att vara en självständig bostad och får också vara högst 30 kvadratmeter. För komplementbostadshus gäller samma krav som för ett vanligt bostadshus.

Åtgärden kräver att du upprättar ritningar och gör en anmälan till kommunen som sedan lämnar ett startbesked innan byggnationen får påbörjas. För att kunna använda sig av attefallsreglerna för attefallshuset ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Den sammanlagda ytan för fristående attefallsbyggnader på fastigheten får inte överstiga 30 kvadratmeter.
  • Nockhöjden får högst vara 4 meter.
  • Byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från grannfastigheten utan grannens medgivande.
  • Bygglovsbefriade åtgärder enligt attefallsreglerna kan endast användas i anslutning till en- och tvåbostadshus. Dessa åtgärder påverkas oftast inte av reglerna i gällande detaljplan. Attefallsåtgärder kan dock inte tillämpas inom särskilda kulturhistoriska områden som omfattas av 8:13 § PBL.

Bygglovsrådgivning

Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan kan du boka tid för rådgivning.

Kontrollera var det finns ledningar i marken

Det kan finnas ledningar i marken. Använd webbplatsen Ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda så att du undviker att gräva av något, och för att förenkla markarbeten.

Till Ledningskollen (ledningskollen.se)

Checklista – det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän det är komplett.

Om du känner dig osäker kan det vara en bra idé att anlita en sakkunnig, exempelvis en arkitekt. Då blir handlingarna korrekta från början och du får en snabbare och smidigare handläggning.

Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Här anmäler du

När du har skickat in en komplett anmälan börjar vi handlägga ditt ärende. Gå igenom checklistorna noga för att ta reda på vilka dokument du behöver skicka med. Om din anmälan är fullständig från början får du ett snabbare beslut i ditt ärende.

Komplettera ditt ärende

Om något skulle saknas i din anmälan kommer vi att höra av oss och be dig komplettera. Du använder en särskild e-tjänst för kompletteringar; du kan alltså inte göra kompletteringar i ditt pågående ärende i Mina sidor.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut för anmälningsärenden:

Anmälan

När anmälan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi börjar med att bedöma om din anmälan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

Startbesked – du får börja bygga

Innan du får börja använda det du byggt eller installerat behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut och godkännande från oss om att det du byggt eller installerat får tas i bruk och användas. När du har fått slutbesked avslutas ärendet hos oss.

Slutbesked – du får flytta in

Innan du får flytta in, eller börja använda, det du byggt behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut och godkännande från oss om att det du byggt får tas i bruk och användas.

Sidan uppdaterad 7 maj 2024