Bilden visar när man fyller på ett vattenglas från kökskranen

Smak och lukt på dricksvattnet

Boende i Mönsterås, Fliseryd och norra Timmernabben (norr om Varvsvägen) har reagerat på att dricksvattnet från kranen bär en viss lukt och smak. Våra kunder upplever att vattnet är bättre under vinterhalvåret när ytvattnet som hämtas från Emån är kallare. Under sommarhalvåret när Emån är varmare upplevs vattnet ha en jordig smak.

Vi beklagar att en del boende upplever problem med lukt och bismak på vattnet. Vår vatten- och avloppsavdelning arbetar med åtgärder. Många undrar när problemet är löst men det är tyvärr omöjligt för oss att säga i nuläget.

I dagsläget är vår huvudsakliga teori att problemen med lukt och bismak orsakas av ofarliga mikroorganismer i ledningsnätet som släpper ifrån sig lukt- och smakämnen när de blir stressade. Lukt- och smakämnena kallas geosmin, trikloranisol och metylisoborneol och är kända för att orsaka jordig lukt och smak.

Vad är mikroorganismer i dricksvatten?

Mikroorganismer är samlingsnamn för bakterier, virus och parasiter. Många av dessa mikroorganismer gör nytta i vattenverket och ledningsnätet, men tyvärr kan vissa av dem också producera lukt- och smakämnen om de blir störda. Dessa mikroorganismer kallas aktinomyceter och mikrosvampar och är helt ofarliga för människan.

Omfattande provtagningsprogram

Utöver våra vanliga vattenprover tar vi även extra mikrobiella och kemiska prover vid Finsjö vattenverk och på ledningsnätet. Det gör vi för att säkerställa att vi fortsätter leverera vatten som har godkänd livsmedelskvalitet samt för att analysera orsaken till lukt och smak.

Dricksvattnet i Finsjö vattenverk har följande värden

 • Temperatur. Stora temperaturskillnader mellan vinter och sommar.
 • Mjukt. Vattenhårdheten är cirka 20-24 mg Ca/l eller 2,8-3,3 °dH (tyska hårdhetsgrader). Det innebär att man kan använda den lägsta doseringen vid disk och tvätt.
 • pH-värde på cirka 8,0.
 • Låg färg och turbiditet. Mått på mängd partiklar i vattnet.
 • Alkaliniteten är på cirka 1,0 mmol/l (cirka 60 mg/l).
 • Låg järnhalt, mindre än 0,01 mg/l. För att minska risken för rost i rörnätet tillsätts kalk och kolsyra vid vattenverken, vilket bidrar till att det bildas ett s.k. skyddsskikt i ledningsnätet för att förhindra korrosion.
 • Fritt klorhalt cirka 0,2 mg/l vid vattenverket. För att bakterier inte ska trivas i vattnet tillsätts klor i låg dos på vattenverken. Mängden klor är högre i vattnet närmast vattenverken och sjunker efterhand längre ut på ledningsnätet.
 • Låg aluminiumhalt, mindre än 0,02 mg/l. I vattenverket tillsätts aluminium för att underlätta avskiljning av partiklar. Aluminiumet och partiklarna avskiljs i vattenverket i ett filter. Aluminiumhalten i det färdiga dricksvattnet är lägre än i det inkommande råvattnet.
 • Låg fluoridhalt, mindre än 0,14 mg/l. Måttliga halter av fluorid (under gränsvärdet för dricksvatten 1,5 mg/l) skyddar dina tänder.
 • Låg halt, kväveföreningar. Kväveföreningar kan komma av påverkan från jordbruk genom gödsling. Höga halter förekommer oftast i grundvatten i närheten av brukat åkermark.
 • Medelhög halt, kemisk syreförbrukning. Mått på naturligt organiskt material i vattnet. Organiskt material avskiljs med aluminium i vattenverket för att minska mikrobiologisk aktivitet och korrosion i ledningsnätet.
 • Fritt från skadliga mikroorganismer. Vid otjänliga halter av skadliga mikroorganismer ska dricksvattnet kokas innan förtäring.

Sammanställning provtagningar Finsjö VV 2021

Så arbetar vi för att förbättra dricksvattenkvaliteten

Vi har stöd från konsulter inom vattenkemi för att reda ut vad som orsakar problemet och förslag på åtgärder.

1) Åtgärder på Finsjö vattenverk

Konsultutredningen visar att ett nytt biologiskt filter, det vill säga reningssteg, i Finsjö vattenverk kan hjälpa mot lukt och smakämnen som bildas senare i ledningsnätet.

Konsulter har även fått i uppdrag att utvärdera den mikrobiologiska säkerheten på Finsjö vattenverk, en så kallad mikrobiologisk analys (MBA). MBA:n tar ett helhetsgrepp över vattenverkets barriärer mot alla besvärliga mikroorganismer och inte bara de som producerar lukt och smakämnen.

2) Luft- och vattenspolningar på ledningsnätet

Luft- och vattenspolningar är en spolningsmetod som rensar ledningarna invändigt från beläggningar och biofilmer. Vi har hittills utfört två luftvattenspolningar i Timmernabben med positivt resultat och arbetet fortsätter med våra spolplaner för Mönsterås och Fliseryd. Spolning av ledningsnätet planeras framöver.

3) Fortsätter analysera och ta fram åtgärder

Vi fortsätter att analysera och ta fram förslag till åtgärder med hjälp av vår modell av ledningsnätet. Där analyserar vi omsättningen i ledningsnätet för att se hur länge vattnet varit i ledningsnätet och var det kan uppstå luftfickor som kan bidra till att vattnet ändrar lukt och smak.

4) Förnyar ledningsnätet

Vi byter ut gamla ledningar allt snabbare och anställer mer personal för att öka takten ännu mer.

Finsjö Vattenverk

Mönsterås

Norra Timmernabben

Fastighetsägaren ansvarar för sina ledningar på fastigheten

Du som fastighetsägare har själv ansvar för dina vatten- och avloppsledningar på fastigheten.

Vad kan du göra själv?

 • Spola i kranen så att eventuellt stillastående varmt vatten i ledningen spolas ur. Spola tills det blir jämnkallt.
 • Kyl vattnet innan du dricker det så upplevs smak och lukt mindre framträdande.
 • Smaksätt vattnet med frukt eller grönsaker.

Vanliga frågor

Sidan uppdaterad 9 juni 2023