Markanvisning

Markanvisning är ett sätt för kommunen att förmedla sin mark för bostäder och näringsliv till marknadens aktörer.

En markanvisning innebär att det finns en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre, som reserverar ett visst kommunägt markområde till byggherren under en begränsad tid och med vissa villkor. Det betyder att ingen annan kan köpa marken under reservationstiden men det är ingen garanti för att kommunen kommer att sälja marken till just den byggherren.

Pågående markanvisningar

När vi genomför markanvisningstävlingar hittar du information om dem här. Just nu pågår inga markanvisningstävlingar.

Sidan granskad 24 mars 2022