Industri- och handelstomter

Mönsterås kommun har färdigplanerade industritomter och mark för verksamheter som vi säljer. Det finns i alla tätorter i kommunen.

Blomstermåla

Söder om järnvägen, vid Traversvägen.

Fliseryd

Vid Östra Läggevivägen, nordöstra delen av samhället, norr om Emån.

Mönsterås

Kronobäcks företagspark längs E22 och vägen till Blomstermåla.

Timmernabben

Norra delen av samhället vid Maskinvägen, med infart från Ramsåsvägen.

Ålem

I södra delen av Ålems stationssamhälle, vid Rössmålavägen, med infart från Allmogevägen.

Sidan publicerades 22 juni 2021