Arbetsmarknadsinsatser

Kommunen driver och samordnar arbetet med sysselsättning och integration, kommunala praktikplatser och feriepraktik. Har du av olika skäl svårt att få jobb och komma in på arbetsmarknaden kan du få stöd av kommunens arbetsmarknadsenhet för att hitta en väg tillbaka.

Du kan få hjälp med att komma ut på en språkpraktik, vanlig praktik eller arbetsträning för att öka dina chanser att komma närmare arbetsmarknaden.

Du få praktisera och arbeta, antingen på arbetsmarknadsenhetens verksamhet Hjulet eller inom annan kommunal och privat verksamhet genom vårt samarbete med kommunala verksamheter, det lokala näringslivet, grannkommuner och berörda myndigheter och organisationer.

Hjulets verksamheter

Hjulet är en arbetsplats för individanpassad arbetsträning i form av praktik eller arbetsmarknadsanställning, som ger arbete och sysselsättning till dig som står utanför arbetsmarknaden för att du så snart som möjligt komma ut i egen försörjning. Hjulet tillhör arbetsmarknadsenheten i Mönsterås kommun.

Pågående projekt

Inom arbetsmarknadsenheten drivs en stor del av arbetet i projektform, ofta i samverkan med andra kommuner, organisationer, myndigheter och med det privata näringslivet. Just nu medverkar vi i följande projekt.

Stöd till dig som är ung och saknar gymnasieutbildning

Du som är mellan 16 till 20 år och inte är inskriven eller hoppat av gymnasiet omfattas av något som kallas kommunens aktivitetsansvar, KAA. Det betyder att vi kan stötta dig att hitta något meningsfullt att göra på dagarna.

Mer information om KAA hittar du på sidan Ung utan gymnasieutbildning

Sidan uppdaterad 14 maj 2024