Närbild på ett element.

Energiråd till företag

En effektivare användning av energi kan ge ditt företag ökad lönsamhet, mindre miljöpåverkan och ofta också fördelar i produktionen. Bland annat belysning, energisparläge och standbyförluster och drifttider för produktion och ventilation kan ofta effektiviseras och leda till mindre energiförbrukning.

För små eller medelstora företag som saknar personal som ansvarar för energifrågor kan det vara svårt att överblicka vad som kan göras.

Börja med energikartläggning

Ta reda på hur mycket energi som används i verksamheten och vad den används till. Hur stor andel går till uppvärmning, produktion och kontorsel? Ta samtidigt reda på hur personalen upplever inomhusklimatet. Gör en energiplan och sätt mål.

Om du har möjlighet, följ upp energianvändningen månadsvis så får du direkt information om det är något som inte fungerar som det ska. Du får ett bra underlag till nästa år för att jämföra om energisparande åtgärder har gett resultat.

Du kan läsa mer om energieffektivisering för företag på Energimyndighetens företagssidor.

Nätverk för energieffektivisering

Energimyndigheten driver några lokala nätverk där du kan få svar på frågor, kontakt med energiexperter och andra företag som vill effektivisera hela eller delar av företaget. Det finns även stöd och bidrag man kan söka för att kartlägga och energieffektivisera små och medelstora företag. Information om de lokala nätverken finns på Energimyndighetens sidor om nätverk för energieffektivisering.

Energisnåla inköp

Gör energisnåla val vid inköp av ny utrustning. På sikt betyder låga energikostnader mer för lönsamheten än inköpspriset.

Sidan publicerades 21 juni 2021