Bilden visar när man fyller på ett vattenglas från kökskranen

När vi tar vattenprover hos dig

För att kontrollera att det är rent och bra vatten i kranen tar vi vattenprover regelbundet. Det gör vi runt om i hela kommunen och vid olika tidpunkter. Majoriteten av proverna är planerade, men vi tar ibland oplanerade prov om det behövs av särskilda anledningar.

Om och när någon från Mönsterås kommun, eller någon av våra underentreprenörer, kontaktar dig gäller följande:

  • Vi presenterar oss alltid med namn. Om du känner minsta tvekan kring någon som kontaktat dig och presenterat sig som en representant från Mönsterås kommun, ring kundtjänst för vatten och avlopp och renhållning eller kommunens växel, så kan vi hjälpa dig att verifiera att personen som kontaktat dig verkligen är från kommunen.
  • När du får besök av Mönsterås kommuns personal eller någon av våra underentreprenörer kan du alltid kräva legitimation. Släpp inte in någon i ditt hem som säger sig vara från Mönsterås kommun men som inte kan identifiera sig. Det här gäller även om mötet är bestämt sedan tidigare via telefon eller brev.
  • Misstänker du försök till inbrott eller annat brott ska du kontakta polisen direkt.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst för vatten och avlopp och renhållning.

Sidan publicerades 16 september 2021