Handläggningsprocessen för bostadsanpassningsbidrag

Här kan du läsa om hur vi handlägger din ansökan om bostadsanpassning.

Utredning

När ansökan har registrerats tilldelas ärendet en handläggare som ska pröva den mot gällande bestämmelser. Om uppgifter saknas kommer vi att be dig komplettera din ansökan.

För att besluta om hur stort bidrag du kan beviljas kan vi behöva ta in kostnadsförslag från ett eller flera företag. Om du inte kan få in en offert på egen hand går det bra att be handläggaren om hjälp. Behöver vi göra ett hembesök bokar vi det med dig.

Vill du veta vad som händer i ditt ärende kan du kontakta handläggaren för bostadsanpassningsbidrag.

Beslut

När vi utrett alla förutsättningarna för din ansökan fattar vi ett beslut och meddelar dig. Du får besked via post oavsett om vi beviljar din ansökan eller avslår den.

Om du får bidrag för det som du sökt för står det i beslutet vad kommunstyrelsen anser är en skälig kostnad för den anpassningen. Det är den summan du kan få i bidrag

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Du kan överklaga både bifall och avslag. Information om hur du överklagar kommer med beslutet som skickas till dig.

Utförande

Det är du som fått bidraget som ansvarar för att bostadsanpassningen blir utförd. För att få anpassningen gjord anlitar du ett företag. Du beställer själv arbetet och konsumenttjänstlagen kommer gälla mellan dig och det företag som gör anpassningen.

Kommunen beslutar om bidragets storlek och ändamål. Kommunen är aldrig beställare av anpassningen, eller utför den. För att vi ska betala ut bidraget behöver du visa att den är gjord. Det gäller oavsett om du har beställt anpassningen av ett företag eller genomfört den själv.

Kostnaden för anpassningen behöver du kunna visa genom att skicka kvitto på materialinköp eller faktura på utförd anpassning till handläggaren.

Utbetalning

Kontakta oss när arbetet är klart. Vi betalar ut bidraget genom att ersätta dig för dina utlägg, upp till den summa som beslutet gäller.

Sidan publicerades 14 december 2023