Om chattboten Kai

Vår chattbot hjälper dig som besöker webbplatsen att hitta information och få svar på dina frågor. Till chattboten kan du ställa frågor som rör kommunen. Det kan till exempel handla om skola, färdtjänst, parkering eller bygglov. Chattboten drivs av AI-teknik, och har fått namnet Kai.

Med hjälp av en chattbot erbjuder vi ett sätt att få hjälp med sina frågor, dygnet runt. Den kan dessutom förstå och svara på många andra språk än svenska. Chattboten ska därmed bidra till att fler hittar svar på sina frågor direkt på webbplatsen.

Så ställer du frågor till chattboten Kai

På alla sidor kan du klicka fram vår chattbot längst ner i högra hörnet, genom att trycka på symbolen med en pratbubbla. Kai kommer att be dig ställa en fråga. Om du råkat stava eller formulera dig fel försöker chattboten förstå vad du egentligen menade. Om du inte får det svar du är ute efter, försök formulera om frågan och använda andra ord.

Du kan inte få svar på frågor om till exempel pågående eller avslutade ärenden, bara allmänna frågor.

Om Kai inte kan svara på din fråga kan du alltid vända dig till kommunens servicecenter för att bli kopplad till rätt verksamhet eller tjänsteperson som kan svara dig.

Integritet

Kai är en tjänst från företaget inooLabs. Tjänsten lagrar aldrig användaruppgifter som IP-adresser eller liknande som skulle kunna identifiera en användare.

Frågor och svar från din chatt lagras. Det är därför viktigt att du som använder chattroboten inte skriver personliga uppgifter i dina frågor till Kai, till exempel personnummer, namn, hälsouppgifter, fastighetsbeteckning eller liknande som kan knytas till dig som person – eller någon annan.

Tekniken bakom chattboten

Chattboten bygger på artificiell intelligens, AI. Den avancerade teknologin bakom vår AI-chattbot bygger på AI-modeller som GPT-4 (Generative Pre-trained Transformer 4) och RAG (Retrieval-Augmented Generation), som representerar det senaste inom AI-drivna kommunikationsverktyg.

Tekniken innebär att programvaran analyserar text och språk som matas in av frågeställaren och matchar det mot den kunskap som Kai är tränad på. När Kai har förstått vad användaren vill ha hjälp med så formar den ett svar utifrån den information som finns på kommunens webbplats. Kai lär sig mer och mer för varje dag genom att vi tränar den på mer information.

Sidan publicerades 23 april 2024