Vuxen och två barn går uppför sluttning bland stenar

En vecka fri från våld

Under vecka 47 uppmärksammar vi kampanjen "En vecka fri från våld" tillsammans med Länsstyrelsen och andra kommuner och intresseorganisationer i länet. "En vecka fri från våld" är en kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och vikten av våldsförebyggande arbete. Initiativet är skapat av organisationerna Unizon och MÄN och stöds av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner samt Länsstyrelserna. I Kalmar län samlas aktiviteter och initiativ som sker runtom i länet under visionen om Ett Kalmar län fritt från våld, som samordnas av Länsstyrelsen Kalmar län.

Att arbeta med En vecka fri från våld bidrar till att uppnå mål inom Agenda 2030, Barnkonventionen och Jämställdhetspoltiken.

I Mönsterås kommun har Familjecentralen aktiviteter för att uppmärksamma En vecka fri från våld. Mer information finns i kommunens evenemangskalender och hos Familjecentralen.

Evenemangskalender

 

På skolorna i kommunen uppmärksammas En vecka fri från våld både genom kampanjen ”Det finns våld som känns men inte syns” liksom via föreläsningar för årskurs 4 med Emelie Nilsson från Brottsofferjouren.

Inom socialförvaltningen kommer enhetschefer under veckan delta i workshops om att stötta medarbetare som lever med våld i nära relation, hur man kan lyfta frågor om våld på arbetsplatsen, vad det finns för stöd att få och hur den som uppmärksammar våld kan agera.

Mer information om allmänna evenemang och föreläsningar som sker i länet under En vecka fri från våld kommer inför veckan att läggas upp i Länsstyrelsens evenemangskalender.

Länssyrelsen Kalmar

Sidan uppdaterad 7 november 2023