Vuxen och två barn går uppför sluttning bland stenar

En vecka fri från våld

Under vecka 47 uppmärksammar vi kampanjen "En vecka fri från våld" tillsammans Länsstyrelsen och andra kommuner och intresseorganisationer i länet. "En vecka fri från våld" är en kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Initiativet är skapat av Unizon och organisationen MÄN och stöds av Länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Våra verksamheter sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot  våld

Våra verksamheter inom socialförvaltningen, familjecentralen och kost- och städtjänst uppmärksammar veckan lite extra genom att bland annat bära orangea band, prata om hur vi förebygger våld, hur vi kan få och ge stöd och att visa upp kommunens våldförebyggande arbete.

Alla som besöker familjecentralen under veckan får en orange pin.

Skolsatsning om att förebygga våld

Barn- och utbildningsförvaltningen börjar under kampanjveckan sin nya satsning med att förebygga våld. Satsningen innehåller redskap och stödmaterial för skolpersonal att använda sig av i undervisningen.

Orange day, den 25 november

Under kampanjveckan inträffar även FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, den 25 november. Dagen kallas också ”Orange Day”.

Kost- och städtjänsten i kommunen uppmärksammar dagen lite extra genom att bära orangea band.

Digitala föreläsningar om våldsförebyggande metoder

Under ”En vecka fri från våld” 2021 erbjuder länsstyrelserna digitala föreläsningar om våldsförebyggande metoder. Föreläsningarna är kostnadsfria.

Ta reda på mer om föreläsningarna på Länsstyrelsen i Kalmar läns webbplats

Ett par föreläsningar vi vill tipsa om

Informationen om föreläsningarna är hämtad från Länsstyrelsen sida. Om något ändras hittar du uppdaterad information via länkarna på föreläsningarna.

Sidan uppdaterad 22 november 2021