Sociala samfonden

Sociala samfonden har bildats genom att flera gamla fonder inom det sociala området lagts samman till en. Social samfonden ska användas till stöd åt behövande inom kommunen.

Varje år har socialnämndens arbetsutskott möjlighet att dela ut bidrag ur fonden till ett totalt belopp på cirka 20 000 kronor. Bidrag ur sociala samfonden beslutas en gång om året under november eller december. Sista ansökningsdagen för medel ur fonden är 1 november.

Ansökningar till sociala samfonden som inkommer efter sista ansökningsdag hanteras vid utdelning för nästkommande års utdelning.

Vid beslut beaktas den ansökandes ekonomi och syfte med ansökan. I december månad betalas medel ut till de ansökningar som beviljats och avslag på ansökan meddelas via brev.

Ansökan skickas till socialförvaltningen via mejl eller post.

Sidan granskad 7 december 2023