Avgifter för tillstånd och tillsyn från räddningstjänsten

Här ser du avgifter och taxor för tillsyn och tillstånd som gäller lagen om skydd mot olyckor, LSO, och lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE.

Taxor för tillstånd enligt LBE

Verksamhet Tillstånd med avsyning Tillstånd utan avsyning
Avslag 1 998 kronor 1 998 kronor
Mindre komplettering till befintligt tillstånd 1 498,50 kronor 1 499 kronor
Övertagande av befintligt tillstånd 999 kronor 999 kronor
Godkännande av föreståndare 1 498,50 kronor 1 499 kronor
Bemannad bensinstation 9 740,25 kronor 5 994 kronor
Obemannad bensinstation 8 241,75 kronor 4 995 kronor
Fordonsgasstation 8 741,25 kronor 5 994 kronor
Industri, mindre hantering (verkstad) 8 241,75 kronor 5 994 kronor
Industri, större hantering (process) 12 237,75 kronor 8 991 kronor
Lagerverksamhet 8 241,75 kronor 5 994 kronor
Restaurang med gasol 7 242,75 kronor 4 995 kronor
Butik 8 241,75 kronor 5 994 kronor
Färghandel 8 741,25 kronor 5 994 kronor
Fyrverkeriförsäljning 6 743,25 kronor 4 995 kronor
Förvaring av explosiv vara i mindre omfattning, under 60 kilo 5 744,25 kronor 3 996 kronor
Förvaring av explosiv vara i större omfattning, 60 kilo och mer 8 741,25 kronor 5 994 kronor

Taxor för tillsyn enligt LBE

Samordnad tillsyn innebär att verksamheten har tillsyn både enligt LSO och LBE vid samma tillfälle.

Verksamhet Tillsyn Samordnad tillsyn
Bemannad bensinstation 7 193 kronor 4 845 kronor
Obemannad bensinstation 6 693 kronor 4 595 kronor
Fordonsgasstation 6 693 kronor 4 595 kronor
Industri, mindre hantering (verkstad) 6 693 kronor 4 595 kronor
Industri, större hantering (process) 10 689 kronor 6 843 kronor
Lagerverksamhet 6 693 kronor 4 595 kronor
Restaurang med gasol 5 195 kronor 3 596 kronor
Butik 5 195 kronor 3 596 kronor
Lantbruk 6 194 kronor 4 496 kronor
Färghandel 6 494 kronor 3 596 kronor
Fyrverkeriförsäljning 4 695 kronor 4 221 kronor
Förvaring av explosiv vara i mindre omfattning, under 60 kilo 6 693 kronor 3 347 kronor
Förvaring av explosiv vara i större omfattning, 60 kilo och mer 8 192 kronor 4 595 kronor

Taxa för tillsyn enligt LSO

Samordnad tillsyn innebär att verksamheten har tillsyn både enligt LSO och LBE vid samma tillfälle.

Verksamhet Tillsyn Samordnad tillsyn
Mindre industri, kontor med mera (mindre än 150 personer, mindre än 2 500 kvadratmeter) 5 694 kronor 4 845 kronor
Större industri, kontor med mera (mer än 150 personer, mer än 2500 kvadratmeter) 8 192 kronor 7 218 kronor
Gemensamhetsboenden 4 695 kronor 3 846 kronor
Samlingslokal, mindre än 30 personer, till exempel små butiker, små restauranger 4 195,8 kronor 3 472 kronor
Samlingslokal, mindre än 150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) 4 695 kronor 3 846 kronor
Samlingslokal, 150 personer eller fler (med eller utan alkoholförsäljning) 5 694 kronor 4 845 kronor
Mindre hotell, B&B, pensionat, under 9 bäddar eller 5 rum 3 696 kronor 3 097 kronor
Hotell, B&B, pensionat med 9-30 bäddar 4 695 kronor 3 846 kronor
Hotell med över 30 bäddar 5 694 kronor 4 845 kronor
Hotell med fler verksamheter till exempel konferensanläggning, nattklubb 7 692 kronor 6 593 kronor
Vårdmiljöer för daglig verksamhet till exempel förskola, nattis 4 695 kronor 3 971 kronor
Vårdmiljö för behovsprövade särskilda boenden till exempel LSS, äldreboende 6 194 kronor 5 345 kronor
Vårdmiljö för hälso- och sjukvård eller inlåsta personer, till exempel sjukhus och fängelse 8 192 kronor 7 218 kronor
Organisationstillsyn 6 693 kronor 5 719 kronor
Tillsyn i samband med remiss 3 197 kronor
Tillsyn av enskilda förhållanden 3 197 kronor

 

Sidan uppdaterad 8 juni 2022