Taxa för hantering av skrotbilar

Taxa för hantering av skrotbilar på privat mark är 3607 kronor per fordon exklusive moms (25 procent).

Sidan uppdaterad 4 januari 2024