Taxa för hantering av skrotbilar

Taxa för hantering av skrotbilar på privat mark är 3300 kronor per fordon exklusive moms (25 procent).

Sidan uppdaterad 28 december 2022