Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Detaljplan för del av Grimhult 1:19 ute på granskning

2020-04-08
Lokalisering av planområde

Lokalisering av planområde

Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för uppförande av en biogasanläggning inom del av fastigheten Grimhult 1:19, ca 7 km nordväst om Mönsterås tätort.

 

Planförslaget innebär att en biogasanläggning med en nockhöjd på max 30 meter kan uppföras inom del av fastigheten Grimhult 1:19. I övrigt är detaljplanen flexibel avseende omfattning och utformning. Huvudtillfart till planområdet föreslås ske via en befintlig skogsbilväg som ansluter till väg 641 söder om samhället Grimhult. Förslaget till detaljplan är ute på granskning mellan 9 april - 8 maj.

Läs mer

 

Vattenläcka i Fliseryd

2020-04-08
vattenläcka

En vattenläcka har upptäckts i korsningen Hantverkarvägen-Masugnsvägen som repareras under onsdag den 8 april och torsdag den 9 april.

 

Under arbetet kommer Hantverkarvägen vara avstängd för genomfart.

 

Skollunch till alla gymnasieelever bosatta i Mönsterås kommun

2020-04-07
Mer god mat

 

Från och med den 20 april erbjuder vi skolmat även till gymnasieelever som bor i kommunen men som studerar på annan ort. Du som inte studerar på Mönsteråsgymnasiet beställer din matlåda genom att ringa till det skolkök där du vill hämta din matlåda. För dig som går på Mönsteråsgymnasiet är rutinerna desamma som tidigare. 

Så här beställer du din matlåda

 

 
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier