Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Lagen om skydd mot olyckor ändras från den 1 januari 2021

2021-01-25

Den 1 januari 2021 trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft. Syftet med förändringen är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. 

 

Kravet att ägare till byggnader där det finns risk för brand, eller särskilda krav på brandskydd, ska göra en skriftlig redogörelse för brandskyddet tas bort. Ändringen påverkar inte ägarens ansvar för brandskyddet. 

 

 

Sporthallar, idrottsanläggningar och fritidsgårdar öppnar för barn och unga

2021-01-21

Under torsdagen den 21 januari meddelade regeringen vissa förändringar i sin tidigare rekommendation om nedstängning av icke-nödvändig verksamhet för kommuner. Fritidsverksamhet för barn och ungdomar undantas från den 25 januari.

 

Därför öppnar vi fritidsgårdarna Play i Mönsterås och Tjena i Blomstermåla för begränsat antal besökare från och med måndag, med olika öppettider för olika åldrar. Sporthallar kommer att öppna för föreningsdriven träning för barn och ungdomar födda 2005 och senare. Idrottsanläggningar utomhus öppnas för föreningsdriven träning för alla åldrar.

 

Om distansundervisning efter den 24 januari

2021-01-21

Mönsterås kommun har beslutat att införa växelvis distansundervisning enligt roterande schema för elever i årskurs 7-9 på Parkskolan i Mönsterås och Krungårdsskolan i Blomstermåla från och med måndag den 25 januari. För Mönsteråsgymnasiets och Komvux elever gäller fortsatt distansundervisning. Beslutet gäller till och med den 19 februari.

 

- Genom att färre elever befinner sig i skolbyggnaderna på samma gång skapar vi bättre förutsättningar för elever och medarbetare att hålla avstånd, och minskar risken för smittspridning både på plats i skolorna och i kollektivtrafiken, säger Magnus Sjöstedt, skolchef.

 

Berörda vårdnadshavare och högstadieelever kommer att få mer utförlig information via skolan om vilka dagar eleverna har distansundervisning respektive undervisning på plats. 

 
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier