Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Fultvättar du bilen?!

2019-04-24
Biltvätt på gata

Biltvätt på gata

Våren är här och många vill passa på att tvätta bilen. Om du fultvättar, tvättar bilen på gatan, rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i naturen. Det är lätt att tvätta rätt!

 

Miljöbilen gör nästa tur lördag 27 april

2019-04-23
Farligt avfall CC Andre de Loisted

Lördagen den 27 april gör miljöbilen en ny tur i kommunen och du kan lämna farligt avfall från ditt hushåll.

Sådant du kan lämna till miljöbilen är till exempel glödlampor och lysrör, alla typer av kemikalier, bekämpningsmedel, färg- och limrester, olja, kvicksilver, lösningsmedel, batterier och bilbatterier.

 

Bostadsförsörjningsprogram

2019-04-16
Remiss

Remiss

Kommunstyrelsen har 2019-04-02 godkänt bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2019-2022. Syftet med programmet är att ange strategiska ställningstaganden angående boendebehov, befolknings- och bostadsutveckling. Programmet ska också kunna användas som kunskapsunderlag i kommunens samhällsplanering.

 

Synpunkter skickas in senast den 14 juni 2019

Till remissutgåvan av bostadsförsörjningsprogrammet

 
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier