Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Detaljplan för kv. Hamnen, Tornet m.fl.

2020-07-08
Illustrationsexempel

Planförslaget för kv. Hamnen, Tornet m.fl (inre hamnen Mönsterås) är nu ute på granskning till och med den 16 augusti. Planens syfte är att möjliggöra att inre hamnområdet blir en välintegrerad del av Mönsterås centrum med ett förtätat område för bostäder, vårdbostäder och centrumverksamhet. Planen syftar också till att säkerställa allmänhetens kontakt med havet genom att ett område på 8-10 meter närmast vattnet planläggs som allmän plats. Genom förslaget skapas förutsättningar för en mer attraktiv stadsmiljö med ökat inslag av liv och rörelse kring hamnområdet.

 

Till planhandlingarna

 

Undvik att sprida afrikansk svinpest

2020-07-06
Foto. Vildsvinssugga med kultingar på lerig mark.

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som ger afrikansk svinpest kan finnas i charkvaror. Det är därför viktigt att inte lämna matrester i markerna efter en picknick eller på en rastplats.

 

Om du upptäcker ett dött vildsvin i naturen ska du anmäla det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

 

Miljömål 2020-2025 för Mönsterås kommun

2020-07-02
illustration miljömål

 

Mönsterås kommuns miljömål 2020-2025 är nu antagna av kommunfullmäktige.

 

Målen visar vad vi ska göra på lokal nivå för att hjälpa till att nå de nationella miljömålen och den ekologiska delen av Agenda 2030. 

 

För att nå målen är det viktigt att föreningar, organisationer, företag och alla som bor i kommunen samverkar. Alla behöver ställa sig frågan ”Hur kan jag/min verksamhet bidra till att målen nås?”.

 

 
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier