Grannehörande för bygglov

Har du eller ditt företag fått brev där vi ger er möjlighet att lämna synpunkter på de åtgärder som er grannes lovansökan gäller? Då hittar du handlingarna här.

Ibland behöver vi som kommun informera grannar och andra berörda sakägare om innan vi beslutar om bygglov eller förhandsbesked. Det gör vi för att du som har lokalkännedom ska ha möjlighet att bidra med dina synpunkter. Synpunkterna används sedan som underlag för beslutet, och ibland kan sökanden behöva göra ändringar innan lovet kan beviljas.

Pågående grannehöranden

Du hittar handlingarna för aktuella grannehöranden nedan.

Kontaktuppgifter för att lämna synpunkter

Du skickar dina synpunkter till miljö- och byggförvaltningen på kontaktuppgifterna nedan. Det är viktigt att du anger vilket diarienummer dina synpunkter gäller.

Komplettera ditt svar

Om du vill komplettera ett svar som du redan skickat in ska du kontakta miljö- och byggförvaltningen inom den angivna svarstiden.

Vad händer när svaret är inskickat?

När tiden för grannehörandet gått ut kommer handläggaren att göra en bedömning utifrån de svar som kommit in och de regler som gäller för den aktuella fastigheten. Handläggaren kommer då att göra ett ställningstagande om det går att bevilja ärendet eller inte.

Sidan uppdaterad 13 maj 2024