Närbild på ordförandeklubba i mörkt trä med grön bakgrund

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden

Här hittar du protokollen från barn- och utbildningsnämndens möten.

Originalprotokoll, bilagor till protokoll och äldre protokoll förvaras på förvaltningens kontor. Kontakta nämndsekreteraren om du vill ta del av dessa eller har frågor.

Sidan granskad 23 februari 2024