Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett bidrag som riktar sig till dig som har en har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. För bidraget kan du anpassa bostaden. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova, sköta hygien, laga mat, äta och ta dig in och ur bostaden.

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som styrs av lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning oavsett ålder. Är du under 18 år representeras du vanligtvis av dina vårdnadshavare. Alla vårdnadshavare ska skriva under ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Har du svårt att ansöka på egen hand kan du ta hjälp av ett ombud. Ditt ombud behöver då ha en fullmakt.

Kommunen beviljar inte bidrag om de sökta åtgärderna är normalt bostadsunderhåll eller om de behövs på grund av brister i bostadens skick eller eftersatt underhåll.

Bidragsbelopp

Om det går att göra anpassningen på flera sätt får du bidrag för det alternativ som är billigast och minst omfattande.

Du kan inte få bidrag för kostnader som täcks av ROT-avdrag för arbetskostnad eller Försäkringskassans ersättningar.

Så ansöker du om bostadsanpassningsbidrag

Du ansöker genom att fylla i och skicka in en blankett.

Du ansvarar för att ansökan fylls i fullständigt och att uppgifterna är korrekta. Var noga med att fylla i alla obligatoriska uppgifter. Om det fattas uppgifter som ansökan måste kompletteras med tar det längre tid innan du får ett beslut.
Tänk på att tydligt beskriva vad du söker bidrag för.

Har du svårt att göra ansökan på egen hand kan du höra av dig till handläggaren på kommunen för mer information och hjälp.

Handlingar du behöver bifoga

Ordna de handlingar som behövs till din ansökan så att du kan skicka in dem tillsammans med ansökningsblanketten.  Du behöver skicka in

Sidan publicerades 14 december 2023