Vuxen och två barn går uppför sluttning bland stenar

Bidrag till lovaktiviteter

Mönsterås kommun ger bidrag till föreningar varje år för att stimulera att de ordnar aktiviteter för barn och ungdomar under sommarlovet, liksom på sportlovet. Det är en del av kommunens folkhälsoarbete, där vi tillsammans med föreningslivet erbjuder en mängd roliga, och viktiga, lovaktiviteter för unga och barn.

Om din förening ordnar fritidsaktiviteter för barn och unga under sportlovet och sommarlovet kan ni ansöka om extra bidrag, om aktiviteterna uppfyller rätt kriterier. Aktiviteterna ska

  • vara öppna för alla och inte enbart rikta sig till föreningens egna medlemmar.
  • vara kostnadsfria för barn och unga i den åldersgruppen föreningen valt.
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.
  • ske under aktuellt lov (för sommarlovet 2024 mellan den 15 juni till och med den 18 augusti)

Bidragsbelopp

Föreningen kan få ett bidrag om ett fast belopp på 1000 kronor per aktivitet och dag. Erbjuder föreningen skjuts till och från aktiviteten ges ytterligare bidrag om 300 kronor per dag.

Det är folkhälsorådet som beslutar om bidrag till lovaktiviteter. Om det är många aktiviteter kan folkhälsorådet behöva fördela bidragen på annat sätt eller avslå ansökningar.

Ansökan

Fyll i ansökan noga och utförligt, eftersom uppgifterna används till det lovprogram som skickas ut till elever i kommunens grundskolor och deras vårdnadshavare, och publiceras på kommunens webbplats inför aktuellt lov.

Sista ansökningsdag för sommarlovets aktiviteter är den 29 maj.

Sidan publicerades 14 maj 2024