Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Dokument

Dokument

Dokument
Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Energi- och klimatstrategi 2011

851,91 kB

2014-11-03

application/pdf Handlingsplan och riktlinjer för enskilt VA

3,44 MB

2017-01-24

application/pdf Information om enskilda avlopp

44,96 kB

2009-12-17

application/pdf Informationsblad cisterner

50,21 kB

Informationsblad cisterner

2009-07-29

application/pdf Kemikalieplan för giftfritt Mönsterås

872,83 kB

Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28 §115

2017-05-12

application/pdf Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

1,76 MB

2010-08-18

application/pdf Lokala miljömål (del 1)

6,56 MB

2011-03-03

application/pdf Lokala miljömål (del 2)

6,40 MB

2011-03-07

application/pdf Miljönämndens servicegaranti

367,22 kB

2012-03-02

application/pdf Slutrapport Jungnerholmarna

6,49 MB

Slutrapport Jungnerholmarna

2009-04-15

application/pdf Träbyggnadsstrategi

2,10 MB

Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, Kf §114

2017-02-09

 
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier