Avgifter för vatten och avlopp

De avgifter du betalar för kommunalt vatten och avlopp är anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar när du ansluter din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Brukningsavgiften är delvis rörlig och bestäms av hur mycket vatten du använder.

Din faktura

Din faktura kommer varannan månad, tillsammans med fakturan för sophämtning. Fakturan för vatten och avlopp baseras på en uppskattad förbrukning varje månad. En gång om året ber vi dig lämna uppgifter om mätarställningen, för att stämma av hur mycket vatten du förbrukat.

Är din fastighet ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en fast avgift även om kommunalt vatten inte är påsläppt i bostaden. Detta för att bland annat täcka kostnader för drift och underhåll av det kommunala ledningsnätet.

Rapportera mätarställningen

Om du rapporterar mätarställningen via vår e-tjänst  kan vi anpassa din månadsfaktura efter den verkliga förbrukningen. Då blir inte skillnaden lika stor vid den årliga avläsningen, till exempel om ni blivit fler eller färre i hushållet under året.

Öppna e-tjänsten för självavläsning av vattenmätare

Digitala vattenmätare

Vi arbetar med att byta ut alla analoga vattenmätare till digitala vattenmätare. När du fått en ny vattenmätare behöver du inte längre läsa av den och skicka in uppgifterna till oss. Det sker istället genom fjärravläsning och vi får in dina uppgifter digitalt.

Här kan du läsa mer information och regler om våra vattenmätare

Anmäl till oss om du flyttar

När fastigheten övergår till ny ägare ska du anmäla de till kommunens ekonomiavdelning. Du måste också uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.

Förbrukningsavgifter

Prisexempel: För en normalvilla ” Typhus A ” med en vattenförbrukning av 150 kubikmeter år blir årskostnaden 9 138 kronor inklusive moms.

Årlig fast avgift Exkl. moms Inkl. moms
Mätarstorlek Qn 2,5 kubikmeter/timma (privathushåll) 2 855 kr 3 569 kr
Mätarstorlek Qn 6 kubikmeter/timma 9 575 kr 11 969 kr
Mätarstorlek Qn 10 kubikmeter/timma 36 635 kr 45 794 kr

Förbrukningsavgiften per kubikmeter är 29,70 kr (exklusive moms) och 37,13 kr (inklusive moms)

Anläggningsavgifter

Bostadsfastighet Exkl. moms Inkl. moms
En servisledning för vatten eller spillvatten 74 200 kr 92 750 kr
Två servisledningar för vatten och spillvatten 119 500 kr 149 375 kr
Tre servisledningar för vatten, spillvatten och dag- och dränvatten 148 000 kr 185 000 kr
En avgift per tillkommande lägenhet (tre ledningar) 25 184 kr 31 480 kr
Annan fastighet* Exkl. moms Inkl. moms
Tre servisledningar för vatten, spillvatten och dag- och dränvatten 148 000 kr 185 000 kr

Rörlig avgift per kubikmeter tomtyta för tre ledningar är 30,20 kr (exkl. moms) och 37,75 kr (inkl. moms).

* Med annan fastighet menas en fastighet som inte är avsedd för bostadsändamål.

Du hittar mer information om avgifter om vatten och avlopp tillsammans med våra andra styrande dokument och avgifter

Sidan publicerades 18 juni 2021