Avgifter och abonnemang

Alla fastigheter måste ha ett abonnemang för renhållning och betala en renhållningsavgift.

Det är kommunen som ansvarar för att tömma företagets sopkärl och ser till att avfallet blir återvunnet. Det är inte tillåtet att själv transportera hushållssoporna eller ta med dem till Mörkeskogs avfallsanläggnings för att slänga där.

Det gröna kärlet töms en gång/4 veckor och det bruna kärlet varannan vecka.

Abonnemang och avgifter för sophämtning

Priserna är per år och exklusive moms.

Storlek på sopkärl Tömning året runt Sommartömning
(sex hämtningar)
190 l grönt + 140 l brunt 823 kr 710 kr
370 l grönt + 140 l brunt 1 118 kr 939 kr
660 l grönt + 140 l brunt 1 521 kr 1 255 kr
3 m3 grönt + 140 l brunt 6 463 kr 3 329 kr
5 m3 grönt + 140 l brunt 8 320 kr 4 302 kr
8 m3 grönt + 140 l brunt 14 584 kr 6 868 kr
 • Viktavgift är 2,75 kr/kg.
 • Extra tömning av kärl (inom dagens område) är 50 kr.
 • Extra tömning av container (inom dagens område) är 80 kr.
 • Akut tömning av kärl (utanför dagens område) är 240 kr.
 • Akut tömning av container (utanför dagens område) är 500 kr.
 • Hämtning av grovavfall (max tre kolli) är 300 kr.
 • Administrationsavgift för byte av kärlstorlek är 290 kr.
 • Administrationsavgift för byte av containerstorlek är 850 kr.

Dina sopor vägs i sopbilen

Ditt restavfall och matavfall vägs när sopbilen lyfter ditt kärl. Kärlet vägs före och efter tömningen och det är skillnaden mellan dessa vägningar som är grunden för din renhållningsavgift. Om det fastnat avfall på botten i kärlet så räknas det alltså inte med i vägningen.

Avgifter för att lämna grovavfall

Priserna är per ton eller styck och räknas från det första kilot. Vi tar inte emot farligt avfall från företag.

 • Asbest: 1 650 kr/ton
 • Asfalt, bitumeninblandad, från egen kommunal verksamhet: 400 kr/ton
 • Asfalt, bitumeninblandad från övrig verksamhet: 1 800 kr/ton
 • Aska: 1 327 kr/ton
 • Blandat avfall som sorteras av kund på anläggning: 1 070 kr/ton
 • Brännbart avfall: 1 328 kr/ton
 • Flisbart trämaterial och stubbar: 395 kr/ton
 • Gips: 1 328 kr/ton
 • Gjutsand: 72 kr/ton
 • Metallskrot: 298 kr/ton
 • Karaktäriserat avfall: 1 328 kr/ton
 • Kompost, löv, grenar eller ris: 200 kr/ton
 • Osorterat bygg- och rivningsavfall: 3 309 kr/ton
 • Osorterat grovavfall till sortering:3 309 kr/ton
 • Restavfall till deponi: 1 327 kr/ton
 • Sand och vatten: 1 211 kr/ton
 • Schaktmassor till sortering: 350 kr/ton
 • Stenmaterial till krossning Ø > 10 cm: 279 kr/ton
 • Tryckimpregnerat trä: 2 350 kr/ton
 • Vitvaror: 44 kr/st
 • Wellpapp: 309 kr/ton

Sidan publicerades 24 juni 2021