Kommunen tar över återvinningsstationerna

2024-01-04

Från årsskiftet tar kommunen enligt ny lagsstiftning över ansvaret för återvinningsstationerna (ÅVS) från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Förhoppningen är att förändringen ska ge ett mer effektivt återvinningssystem och bidra till Sveriges klimatmål.

Ansvaret för insamling och hantering av hushållens förpackningsavfall har sedan 1994 varit hos producenterna som framställer förpackningarna. Under åren har lagstiftningen utvecklats med syftet att öka mängden förpackningar som återvinns. Regeringen beslutade sommaren 2022 om nya regler kring förpackningsinsamlingen. Ett av besluten resulterade i att Sveriges kommuner tar över ansvaret för alla återvinningsstationer runt om i landet från och med den 1 januari 2024. Beslutet innebär att alla kommuner nu ansvarar för insamlingen av förpackningar från hushållen, och även för driftansvaret av återvinningsstationerna.

I Mönsterås kommun handlar det om 17 återvinningsstationer som blir kommunala.

Hur påverkas du som invånare?

För dig som invånare blir det ingen skillnad. Stationsplatserna är desamma och återvinningskärlen från FTI kommer stå kvar. Några klisterdekaler och skyltar byts ut.

Den största skillnaden blir att du vid eventuella felanmälningar eller synpunkter anmäler det genom webbplatsen sopor.nu. Webbplatsen går att använda från slutet av januari, fram till dess kan du vända dig till Mörkeskogs avfallsanläggning om du upplever att en återvinningsstation behöver tömmas eller städas.

Förpackningarna du kan lämna in på återvinningsstationer är som tidigare kartong- och pappersförpackningar, tidningar, plast- och metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas från hushåll. Andra förpackningar, material, avfall och farligt avfall ska du som tidigare lämna in på Mörkeskogs avfallsanläggning.

Sidan publicerades 4 januari 2024