Förskolan Solhem får Grön flagg

2023-08-28

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Förskolan Solhem får miljöcertifieringen Grön flagg för sitt hållbarhetsarbete med bland annat växthus, rörelseaktiviteter och att mötas över generationsgränser. 

Förskolan Solhem är den tredje förskolan i kommunen att få miljöcertifieringen Grön flagg av Håll Sverige Rent. Grön flagg är ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisning och den dagliga verksamheten. En grundförutsättning för grön flagg är att barn och unga får inflytande och att arbetet utgår från deras idéer. För att bli certifierade genomgår verksamheten varje år en hållbarhetsresa med tre utvalda områden att utveckla och förbättra för en mer hållbar utveckling. Förskolan Solhems utvecklingsområden var att arbeta med växthuset, rörelser och gemenskap.

Under läsåret har förskolan haft aktiviteter som gett barnen möjlighet att utveckla förståelse för att människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling samt förståelse för naturvetenskap och kunskaper om växter. Aktiviteterna har också gett varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, samt ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Tema djur och natur: växthus

Förskolebarn planterar i mjölkkartong

Förskolebarn planterar i växthus

Grupp med förskolebarn planerar utomhus

I utvecklingsområdet djur och natur arbetade förskolan med sitt växthus. Här provade barnen att så frön av olika grönsaker och blommor. På det sättet har barnen följt vägen från frö till planta och sedan frö igen när de fått ta med sig plantor hem.

– Barnen har visat intresse för odlingen och har velat plantera om sina plantor för att kunna ta med den hem och ta hand om den där. I matsalen visar de att de vågar prova några nya grönsaker och pratar om att maten kommer att göra mig snabb och stark och de behöver den för att växa, säger Susanne Funesjö, pedagog på förskolan Solhem.

Tema livsstil och hälsa: rörelse

Förskolebarn har rörelselek på gården

Förskolebarn har rörelselekar utomhus

I utvecklingsområdet livsstil och hälsa är målet att barnen ska lära sig vikten av att hålla kroppen aktiv och hur det är hälsosamt. Här använde förskolan verktyget Pep! Som är ett digitalt verktyg för mer rörelse inom förskolans verksamhet genom aktivitet och lekar.

– Barnen har även visat stort intresse för Pep! Och vi har samlats hela förskolan ute på gården varje vecka för en eller flera aktiviteter med rörelse. Vi fokusera på lekar i olika form och syften, avslappning och rörlighet för att hålla kroppen aktiv och vara hälsosam. Barnen tycker om det och frågar ofta efter tillfällen där de erbjuds rörelse, säger Tina Wiede, pedagog på förskolan Solhem.

Tema global samverkan: gemenskap

Äldre herre läser saga för förskolebarn

Inom utvecklingsområdet global samverkan använde förskolan sin närhet till äldreboendet Solhem med fokus på gemenskap. Genom både spontana och planerade besök kunde förskolan erbjuda samspel och samarbete med äldreboendet.

– Närheten till äldreboendet är unikt och besöken är uppskattade både för de yngre och de äldre. Vi har under läsåret haft olika tillfällen där barnen erbjudits samspel med boenden från äldreomsorgen. Vid ett tillfälle bjöd vi in till en föreställning med magikern Mike. Vi har även läst sagor tillsammans och haft högläsning med en av våra bibliotekarier, berättar Annika Kristiansson, rektor på förskolan Solhem.

Sidan publicerades 28 augusti 2023