Detta gäller från den 9 februari

2022-02-08

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Våra kommunala verksamheter går mot att hålla öppet utan begränsningar efter den 9 februari när de flesta restriktioner upphör.

Belastningen på flera av våra kommunala verksamheter är fortsatt hög eftersom många verksamheter har ett mycket ansträngt personalläge. Ytterligare åtgärder kan därför bli aktuella även efter att restriktionerna upphör.

  • Biblioteken, sporthallar och idrottsanläggningar och butiken Hjulet håller öppet utan maxantal besökare från och med den 9 februari
  • Kulturskolans gruppundervisning börjar efter sportlovet
  • Öppna förskolan återgår till inomhusverksamhet efter sportlovet
  • Träffpunkterna fortsätter att hålla stängt tills vidare, utifrån den höga smittspridningen i samhället och belastningen på kommunal vård och omsorg

Besöksrutiner på särskilda boenden fortsätter gälla

Åtgärderna för att minska risken för smittspridning inom vård och omsorg kvarstår, och det innebär bland annat att du behöver fortsätta följa särskilda besöksrutiner på våra särskilda boenden.

Ansträngt personalläge kan ge ytterligare anpassningar

Belastningen på flera av våra kommunala verksamheter är hög. Det beror främst på ett mycket ansträngt personalläge med hög frånvaro till följd av den stora smittspridningen i samhället och att många är sjuka. Framför allt vård och omsorg, barnomsorg och skola samt kostverksamheten har hårt belastad personal, svårt att hitta vikarier och ett stort dagligt arbete med bemanning och omstruktureringar för att upprätthålla den vardagliga verksamheten.

– Vi ser tyvärr också en ökning av bekräftade fall på våra särskilda boenden, och det är helt klart en utmaning för oss att stå inför vårt tuffaste läge hittills i pandemin samtidigt som många nu ser ljuset i tunneln när restriktionerna lättas och testningen för allmänheten försvinner, säger Fredrik Johansson, kommunchef.

Det kan bli aktuellt med ytterligare anpassningar av våra verksamheter även efter att restriktioner och testning för allmänheten upphör, såsom fjärr- och distansundervisning eller tillfällig stängning av förskolor och skolor.

Försiktig återgång till arbete på plats

För personal som arbetat hemifrån inleds en försiktig och successiv återgång till arbete på plats, med målsättning om arbete på plats efter den 31 mars.

Sidan publicerades 8 februari 2022