Välkommen till ett informationsmöte om miljöbalken och fastighetsägares egenkontroll

Du bjuds in till ett informationsmöte med fokus på vad man ska tänka på i samband med tillsyn enligt miljöbalken.

Miljö- och byggförvaltningen arbetar löpande med tillsyn av inomhusmiljön i bostäder i Mönsterås kommun. De utför kontroller för att ingen hyresgäst ska bli sjuk av sitt boende.

Branschorganisationen Fastighetsägarna med flera kommer att finnas med på plats. De kommer att berätta om sin verksamhet och vilka tjänster de kan erbjuda dig som fastighetsägare.

Innehåll:

  • Miljö- och byggförvaltningen informerar om aktuella frågor, ansvar, ny lagstiftning samt redogör för hur ett tillsynsbesök går till.
  • Fastighetsägarna berättar om sin verksamhet och deras tjänster.
  • Är det något särskilt som du vill ska tas upp under informationsmötet? Hör av dig!

Mönsterås kommun bjuder på fika.

Anmäl dig till dag.hansson@monsteras.se eller Monica Karlsson senast den 19 januari. Ange eventuella allergier eller specialkost vid anmälan.

Välkommen!

Datum och tid

14 mar -

17:30 -