Välkommen på företagsträff, temat kommer att vara brott och trygghet

I flera rapporter flaggar näringslivet för en ökad oro när det gäller brottslighet och trygghet.

Vid företagsträffen får du en lägesrapport över hur det ser ut i vår kommun, vi öppnar upp för dialog och tillsammans kommer vi överens om kommunen och näringslivet kan samverka för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete i kommunen.

Anmäl dig senast fredag den 29 september till näringslivschef Cecilia Drehmer.

Datum och tid

3 okt -

18:00 -